Inrikes

Medieombudsmannen klandrar Flamman

Foto: Helena Landstedt/TT.

Flamman klandras av Medieombudsmannen för rättelse om Barbara Bergström.

Inrikes

I januari publicerade Flamman en ledare som anklagade Internationella Engelska Skolans grundare Barbara Bergström för att finansiera helikopterfärder med skattemedel. Hon menade att texten “innehöll grova personliga angrepp på henne” och påpekade att uppgiften var felaktig. Hon begärde att tidningen skulle rätta uppgiften då hon hade aldrig färdats med helikopter i Sverige, varken privat eller skattefinansierat.

Flamman publicerade då följande rättelse:

”I Flamman nummer 1 beskrevs hur Internationella Engelska Skolans grundare Barbara Bergström flyger skattefinansierade helikopterfärder. Bergström har meddelat att hon inte kör helikopter i Sverige utan flygplan.”

Barbara Bergström anmälde båda publiceringar till Medieombudsmannen som den 13 juni kom fram till att rättelsen inte var tillräckligt sakligt formulerad utan hade som syfte att ”tvåla till” Bergström. Fallet togs därefter upp i Mediernas etiknämnd. I beslutet skriver juryn:

“Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Flamman för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Enligt de medieetiska reglerna ska felaktiga sakuppgifter rättas, när det är påkallat. Enligt nämnden är en rättelse ett viktigt publicistiskt instrument som bidrar till att upprätthålla det medieetiska systemet.

Om en utpekad person hör av sig och påtalar ett fel som han eller hon anser ska rättas, är det upp till ansvarig utgivare att göra bedömningen om en rättelse ska publiceras eller inte. En rättelse innebär att en felaktig uppgift rättas eller förtydligas. Den ska inte innehålla polemik, beskyllningar eller dylikt.

Den nu aktuella rättelsen uppfyller inte de krav som kan ställas på en rättelse. Mediernas etiknämnd instämmer därmed i MO:s slutsats och anser att tidningen ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.”

Tre ledamöter i juryn fann publicitetsskadan så ringa att de reserverade sig.

Beslutet finns att läsa i sin helhet på medieombudsmannen.se/beslut/.

  • Barbara Bergström
  • Flamman
  • mediekritik

Inrikes