Inrikes

Medlarna har lämnat hamnen

– Personalen på mina medlemsföretag, de nästan gråter, sa Berit Blomqvist, VD för Sveriges Skeppsmäklarförening. Foto: Tor gasslander.

Medlarna har lämnat Göteborgs hamn efter att parterna återigen har misslyckats med att komma överens. Med en statlig utredning i ryggen och ett varsel lagt för 160 anställda ser arbetsgivarsidan nu ut att ha alla kort på handen.

Inrikes

 

Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér låter trött när Flamman når honom på telefon. Han skulle egentligen ha gått på semester för två veckor sedan, men så har det inte blivit.
Hamnarbetarförbundet har precis börjat ta emot de enskilda varslen. Ännu är man osäkra på exakt hur situationen ser ut.
Samtidigt har de två medlarna från medlingsinstitutet begärt att få lämna förhandlingarna i hamnen. De har inte längre något hopp om att kunna lösa konflikten.
– Min uppfattning är inte att chansen minskar för att vi har direkt förhandling istället för att sitta med de här två medlarna, säger Eskil Rönér.

Är ni missnöjda med medlarna?
– Vi anmälde redan i januari att vi ville byta medlare och att vi ansåg att det hade varit lämpligare att ha medlare som kom från domstolsväsendet än två personer som kom från LO. Eftersom LO är en part i det här som betraktar hamnarbetarförbundets som en konkurrerande fackförening.
Eskil Rönér suckar.
– Vi upplever att hela medlingen egentligen har handlat om att alla diskussioner måste föras inom ramverket för vad Transport och LO tycker och vad arbetsgivaren tycker. Det har aldrig handlat om lagen eller den svenska modellen utan det har handlat om rena viljeyttringar från andra parter. Och därför har vi aldrig kommit ur diskussionerna utan stått och stampat på samma ställe i sju åtta månader.

 

En dryg vecka tidigare diskuterades konfliktens lösning i ett tält på Almedalsveckan.
– Alla vi förstår ju att det inte kan hålla på så här. Personalen på mina medlemsföretag, de nästan gråter, sa Berit Blomqvist, VD för Sveriges Skeppsmäklarförening.
– Jag måste säga att det känns otroligt betryggande att alla tre som var här verkligen vill lösa detta, sa diskussionens moderator.
Men Hamnfyran var inte inbjudna. Istället fick Transport, som inte ligger i konflikt med företaget APM Terminals, representera arbetarsidan.
– En part som är intresserad av att faktiskt lösa någonting, de har seriösa förhandlingar. Och vill man ha en debatt så bjuder man in motparten. Jag tycker att det är så jävla fånigt, säger Eskil Rönér.

Maria Arkeby, presskontakt på Transport, säger att man inte funderat över om det är konstigt att delta i ett seminarium där ena sidan inte blivit inbjudna.
– Uppenbarligen så har man inte gjort så. Man har valt att delta för att försöka ge sin syn på frågan, säger hon.

 

Joakim Ärlund, VD på Sveriges hamnar, som även han talade på seminariet, ser heller inget konstigt med det.
Och enligt honom finns ingen möjlighet att lösa konflikten via direktförhandlingar med Hamnarbetarförbundet.
– Nej, i så fall får man nog aprochera medlarna igen. Jag tycker ändå att medlingen har lett fram till två förslag.

Det pågår en statlig utredning om att inskränka konflikträtten och ni har lagt ett varsel på 160 personer. Har ni ens något intresse av att komma överens just nu?
– Ingen arbetsgivare vill ju säga upp sina medarbetare och ingen arbetsgivare vill ju egentligen ha konflikt. Alldeles oavsett vad det blir för förslag på lagändringar i framtiden så måste vi hitta en lösning. Och vi måste hitta en lösning snabbt för verksamheten blöder verkligen.
Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér är av en annan uppfattning:
– Nu sitter de med trumf på hand och ja, de är väl inte så intresserade av att hitta en förhandlingslösning helt enkelt.

  • APM Terminals
  • Hamnarbetarförbundet
  • hamnkonflikten
  • Sveriges hamnar
  • Sveriges Skeppsmäklarförening
  • Transport

Inrikes