Ledare

Miljarder argument för en grön ny giv

Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, presenterade V:s skuggbudget under tisdagen. Foto: Amir Nabizadeh/TT

När det går inflation i reformer blir frånvaron av slagkraftiga visioner plågsamt tydlig.

 

Ledare

Vänsterpartiets skuggbudget är som väntat full av bra politik. Högkostnadsskydd i tandvården, avskaffad karensdag, mer välfärd och mer gröna investeringar –totalt är det satsningar på 70 miljarder mer än regeringens budget.

Det är oändligt mycket bättre än alternativen i svensk politik. Men något saknas. Att bryta trenden med ökande klyftor, stoppa nedskärningar och ”få Sverige på fötter” är kanske det bästa vi kan hoppas på – men är det en tillräckligt ambitiös vision i en era av globala kriser? Ett budskap anpassat för en tid av dödliga pandemier, ekologisk kollaps och växande fascism?

När klimatpolitiken reduceras till vem som vill satsa flest miljarder snarare än hur de också skapar välstånd och ett nytt sätt att leva så har något gått förlorat. Att begreppet ”grön ny giv” vinner terräng i andra länder beror just på att det signalerar en vilja att skapa något nytt, snarare än bara ett försvar av välfärdsstaten och en hotad jämlikhet. Sveriges vänster skulle behöva något liknande.

  • Green New Deal
  • grön ny giv
  • höstbudget 2020
  • tandvårdsreform
  • vänsterpartiet

Ledare