Kultur

Min kritik har belägg

Svar till Eva Lundgren i Flamman nr 10/2013.

Kultur

Efter Evin Rubars tevedokumentär Könskriget gav Uppsala Universitet två forskare i uppgift att granska Eva Lundgrens arbete. Att Uppsala universitet sedan valde att fria Lundgren är ingen hemlighet, men då Maria Sveland i Hatet endast nämner att Lundgren också blev kritiserad ville jag i min recension berätta vad det innebar. ”Här finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och antal intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data, generaliseringar utifrån ett litet underlag.” Jag vet också, tvärtemot vad Lundgren antar, att ”våldets allmängiltighet” är de två granskarnas term – därför skrev jag, dock otydligt, i min recension att den formuleras i Lundgrens forskning inte av Lundgren.
Eva Lundgren skriver: ”Jag har aldrig hävdat, varken muntligt eller skriftligt, att jag ’intervjuat hundratals barn som blivit offer för pedofila nätverk som utförde bestialiskt satanistiskt rituellt våld’. Andra har påstått att jag gjort det, och många makthavare har upprepat denna sanslösa floskel för att den skulle få sanningsstatus.”

Men på Youtube ligger hela inslaget med Lundgren från Siewert Öholms debattprogram Svar Direkt från 1992, som korsklipptes i Evin Rubars Könskriget 2005. Hon utfrågas, av Öholm, i egenskap av forskare som både i Sverige och i Norge studerat människors upplevelser av satanistiskt rituellt våld. Lundgren berättar att hon intervjuat barn, ungdomar och vuxna och vill göra en poäng av att de grymma ritualer där foster skärs ut, stympas och offras, de grova sexuella övergreppen och att barn är med i mördandet förekommer även i vuxenmiljöer med penningstarka högt uppsatta personer med respektabla yrken. Hon har intervjuat ”väldigt många som varit med om det i Norge och i Sverige”.
I Könskriget säger Lundgren att hon inte vet hur många hundra offer ”för det här rituella” hon har samtalat med. Det skulle vara intressant att äntligen få veta omfattningen av de satanistiska grupperna och hur många utsatta offer det handlar om – 11, 57, 123 eller 1045? Frågan om rituella övergrepp tycks vara ett absurt stickspår i dag men feminismen har allt att vinna på att vissa feminister på allvar gör upp med gamla trosföreställningar istället för att vi, för att kvalificera oss som feminister, måste förvara dem.

  • sveland hatet

Kultur