Inrikes

Mord på transpersoner uppmärksammas: ”Det måste bli ett slut ”

Internationell solidaritet. I Mexiko, som är ett av världens dödligaste länder för transpersoner, manifesterade man under förra året med att tejpa upp namn på mer än hundra mördade transkvinnor på staketet utanför mexikanska regeringen.

Onsdagen markerade Transgender day of remembrance, en internationellt utlyst minnesdag för alla som mördats på grund av sin könsidentitet.

Inrikes

Det går inte bedöma exakt hur många som omkommit till följd av hatbrott riktade mot transpersoner. Tidningen QX publicerade under onsdagen en lista på 331 personer över hela världen som mördats under senaste året, men minnesdagen är också till för de som inte syns i statistiken.

– Den här dagen är viktig för att transpersoner är en väldigt utsatt grupp, i både Sverige och världen. Den situationen är det viktigt att vi uppmärksammar, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL till Flamman.

Transgender day of remembrance utlystes första gången 1999 och uppmärksammas på flera håll i landet, bland annat med en ljusceremoni i Malmö och en manifestation i Stockholm. Dagen knyter också an till det politiska och organisatoriska arbete som förs av RFSL för att förbättra transpersoners livssituation.

– Vi jobbar som organisation för att få till en könstillhörighetslag som representerar ett modernt samhälle, vi menar att det är nödvändigt att juridik och medicin görs oberoende av varandra för att Sverige ska kunna ta ett kliv framåt i uppfyllandet av trans- och intersexpersoners mänskliga rättig­heter, berättar Deidre Palacios.
RFSL vill också förbättra den könsbekräftande vården, göra den mer tillgänglig och förkorta de långa vårdköerna. Och samtidigt som vården för transpersoner brister, så krymper också utrymmet i det civila samhället till följd av att nationalistiska grupper växer.

– Vi har ju en problematik med hot från högerextrema grupperingar. Det måste bli ett slut på att rasistiska, nazistiska och antidemokratiska organisationer får utrymme att verka i vårt samhälle. Och vi behöver även se en kunskapshöjning hos polisen och rättsväsendet rörande hot och hatbrott, säger Deidre Palacios.

    Inrikes