Nyheter

Mycket på spel när Lula kommer tillbaka

Lula talar i metallarbetarfacket ABC:s lokaler den 10 mars. Foto: Andre Penner/AP/TT.

Kraven på att ex­president Lula ska ställa upp i Brasiliens nästa president­val ökar. Samtidigt visar en rapport att Bolsonaro utnyttjat pandemin för att riva upp miljöskyddet.

Nyheter

I förra veckan meddelade Brasiliens högsta domstol att domen mot den tidigare presidenten Luiz Inacio Lula da Silva för korruption kommer att upphävas. Han tillåts därmed ställa upp i presidentvalet 2022. Huruvida han kommer att göra det är ännu oklart. Men då han är landets i särklass mest populära politiker och därmed i princip den enda som kan vinna valet åt vänstern är trycket stort på honom att göra det.

I sitt första tal efter domslutet, i metallarbetarfacket ABC:s lokaler i São Bernardo do Campo, sade Lula förra onsdagen att det ännu är för tidigt att tala om presidentvalskandidaturer:

– Mitt huvud har inte tid att tänka på att kandidera 2022. Vi har mycket att göra innan vi kan tänka på oss själva, sade han.

I talet riktade han också hård kritik mot den sittande presidenten Jair Bolsonaro och dennes strategi för att hantera coronapandemin, som han kallade för ”idiotisk”. Med ytterligare 1 972 döda på ett dygn uppgick Brasiliens totala antal dödsfall förra onsdagen till 268 370, vilket är näst högst i världen efter USA i absoluta tal. Det mesta tyder på att Bolsonaros ovilja att införa restriktioner har bidragit till de höga dödstalen. Men enligt en ny studie tycks Bolsonaros strategi vara del av en mer långtgående politisk plan.

I en artikel i det senaste numret av tidskriften Biological Conservation, skriver brasilianska, brittiska och amerikanska forskare att Bolsonaros regering tycks ha sett pandemin som ett tillfälle att driva igenom lagar som annars hade mött ett mycket större motstånd. Över hälften av alla lagändringar som Bolsonaro genomdrivit sedan han tillträdde i januari 2019 ägde rum mellan mars och september 2020 – mitt under pandemins värsta månader. Hela 57 nya lagar syftar till att försvaga miljöskyddet i landet, varav nästan hälften antogs inom loppet av pandemins första sju månader. Trots att avverkningen av Amazonas regnskog ökat med 9,5 procent under perioden sjönk antalet som bötfälldes för avverkning med 72 procent.

Enligt artikeln ska Brasiliens miljöminister Ricardo Salles ha uppmanat sina kolleger under ett ministermöte i april 2020 att dra nytta av det stora mediala fokuset på coronapandemin. Han menade att det var ett bra tillfälle att driva igenom lagändringar och förenkla tillämpningar av miljöskyddsregler. Efter det har regeringen bland annat beslutat om att lätta restriktionerna för ett stort antal bekämpningsmedel, samt att skyddad skog inte längre behöver återställas även om skogen avverkas olagligt.

Lula kommer återvänder alltså till en brasiliansk situation där mer står på spel än på länge.

  • bolsonaro
  • Brasilien
  • Latinamerika
  • Lula
  • Sydamerika

Nytt