Inrikes

Näringslivets tankesmedjor dominerar – har tio gånger så mycket pengar

Dominanta. Timbros vd Benjamin Dousa och ansvariga för miljö- och klimatfrågor, Ellen Gustafsson. Tankesmedjan är en av flera som finansieras direkt av Svensk Näringsliv – med miljonbelopp varje år.

Miljonrullningen till tankesmedjor på högerkanten syftar till att förändra Sverige till företagarnas fördel. ”Det är klart att det har betydelse” säger journalisten Sverker Lindström.

Inrikes

Tankesmedjor kopplade till näringslivet har tio gånger så mycket pengar som fristående. Det visar en ny rapport från Arena Opinion. Tansksmedjor kopplade till högern eller näringslivsintressen får varje år drygt 250 miljoner kronor i stöd. Siffran för de progressiva tankesmedjorna är 25 miljoner.

– Det är klart att det har betydelse. Flera av de här tankesmedjorna som har stöd av svenskt näringsliv lägger dagligen fram sin tankar i till exempel DN, säger Sverker Lindström, journalist och rapportförfattare. 

Svensk höger har finansierat tankesmedjor sedan 1920-talet. Sveriges förmögnaste företagare bildade 1942 vad Lindström kallar ”en hemlig klubb”. Denna slussade pengar till forskare, i syfte att få fram resultat som understödde näringslivets intressen. Senare skulle man skicka pengar rakt in i den borgerliga och liberala pressen. Så sent som år 2000 köpte och räddade näringslivet via en stiftelse den konkurshotade högertidningen Svenska Dagbladet. I dag sköts verksamheten framförallt genom egna tankesmedjor vars jobb det är att ta fram samma opinions- och forskningsmaterial. 

– Svenskt näringsliv har fortsatt med sin linje. Att man satsar så pass mycket på den här verksamheten – det måste ju betyda att man tycker att den är viktig, säger Sverker Lindström.

På den progressiva sidan av startfältet ser det mer skralt ut. Det finns bara ett par tankesmedjor till vänster om mitten. Katalys och Arena Idé tar vardera emot cirka tio miljoner om året i stöd.

Arena Idé får sina pengar av LO, samt av fackförbund inom Saco och TCO. Katalys av fackförbunden 6F – som också är en del av LO. 

Det innebär ett stort maktövertag för högern, enligt Sverker Lindström. 

Skulle det behövas fler tankesmedjor till vänster för att balansera debatten?

Ja, absolut. I dag är ju Arena och Katalys ensamma på den radikala eller i alla fall progressiva sidan. 

 

  • arena
  • Katalys
  • Svenskt Näringsliv
  • Timbro

Inrikes