Inrikes

Nazister störde fullmäktigemöte i Haninge

Kommunhuset i Handen Centrum, Haninge. Foto: Wikipedia

Under måndagskvällen stördes Haninges kommunfullmäktigemöte av åhörare som till en del pekats ut som aktiva på nazistsajter. Efter att ha rullat ut en banderoll med texten ”Inga kåkstäder i Haninge”, eskorterades tre åhörare ut från det ovanligt bevakade fullmäktigemötet.

Inrikes

Tove Ovsiannikov, fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet i Haninge, berättar för Flamman att kommunen vid måndagens fullmäktigemöte hade vidtagit fler säkerhetsåtgärder än vanligt.
– Flera poliser, piketbussar och tydligen fanns det också en ambulans, hörde jag. Det var koll på de som släpptes in och polis närvarade under hela mötet.
– Jag tror att de ville ta det säkra före det osäkra. Jag är inte insatt i om det fanns något uttalat hot mot mötet, men det var som sagt långt fler åhörare än vanligt. Och de fick neka många som ville in på grund av platsbrist i salen.

På dagordningen stod ett ärende om anskaffning av bostäder till nyanlända med permanent uppehållstillstånd.
– Alla partier i fullmäktige bortsett från Sverigedemokraterna och Moderaterna ville bifalla förslaget om tillfälliga boenden, säger Tove Ovsiannikov.

img_1040

Tove Ovsiannikov, (V) Haninge.

Samuel Skånberg, vänsterpartist i Haninges kommunfullmäktige skrev på Facebook om debatten under punkten om modulbostäder för de nyanlända i Haninge. Han beskrev hur det stod en man med en t-shirt med ordet ”motgift” tryckt på bröstet. Motgift.nu är en nazistisk hatsajt.

Debatten, som höll på i tre timmar, resulterade inte i något annat beslut än att själva ärendet minioritetsåterremitterades av SD, Moderaterna och de två politiska vildar som finns i Haninges kommunfullmäktige (som tidigare representerat Miljöpartiet). Ärendet kommer att tas upp igen på ett extrainsatt fullmäktigemöte den 19 december.

Flamman har tidigare uppmärksammat hur Moderaterna i Haninge kommun har beslutat sig för att gå emot konsekvenserna av den bosättningslag, som Moderaterna på riksplanet var med och fattade beslut om tidigt i år. Redan i februari, då det hölls ett uppmärksammat möte på Vendelsömalmsskolan i Haninge kommun, höll Moderaterna den här linjen i Haninge. Till mötet, som bland annat innehöll mordhot på politiker och tjänstemän, kom cirka 500 personer.

Tove Ovsiannikov beskriver stämningen efter mötet på Vedelsömalmsskolan som hätsk.
– Min uppfattning är att framförallt M och SD piskat upp den stämningen i kommunen. De kanske inte är ensamma om det men har varit en bidragande orsak. De har använt sig av folks oro och rädsla genom att ställa nyanlända och flyktingars behov av bostad mot unga Haningebors behov av bostad, säger Tove Ovsiannikov.

Inför måndagens kommunfullmäktigemöte har det varit flera olika grupper som delat flygblad. Dels Moderaterna och Sverigedemokraterna men också anonyma grupper som uppmanat till att närvara på mötet och att ”ställa politiker mot väggen”. Även Nordisk Ungdom och Nationalistiska fronten har delat flygblad både inför mötet i februari och under hösten.

Efter händelserna på Vändelsömalmsskolan i februari startades flera intiativ som ville lyfta upp den andra sidan. Bland annat nätverket Ett öppet Haninge.
– Vi som vill att Haninge ska vara öppet, inkluderande och solidariskt, behövde samlas. Den mesta aktiviteten sker via nätet, olika saker som delas och informationsutbyte och så vidare. Men ikväll (tisdag red.anm.) ska nätverket ha en manifestation under parollen ”Ett öppet Haninge”, där partier, föreningar, civilsamhälle, privatpersoner samlas. Det har varit ett stort gehör för manifestationen och jag tror den kommer vara välbesökt, avslutar Tove Ovsiannikov.

  • flyktingboenden
  • Haninge
  • nazister

Inrikes