Kultur

Krönika

Nedsippringsteorin: så funkar den

Kultur

Trickle-down är en ekonomisk teori som säger att om rikedom får alstras fritt hos de allra rikaste i samhället så kommer också smulor från deras bord att ”sippra ner” till oss enklare folk.
Som ekonomisk teori betraktad är den dokumenterat värdelös: de rika tenderar vara mindre intresserade av att strö allmosor omkring sig och mer intresserade av att gömma undan sina tillgångar i olika madrasser på Caymanöarna eller Jersey med förlorade skatteinkomster som följd.

Däremot fungerar ”nedsippringseffekten” mycket väl när det kommer till den kulturella överbyggnaden i samhället: Det vill säga i förmedlingen av värderingar, åsikter och irrläror.
Trickle down – så funkar det: Lägg undan en bråkdel av de där naturgas-, skvalmusik- och organhandelmiljonerna du tjänat med dina egna händer och investera dem i en gigantisk megafon som du sedan använder för att trumpeta fram att de riktiga makthavarna i samhället i själva verket är Sven Wollter och Malena Ehrnman och att de riktiga underdogsen är Jan Stenbeck och Carl Bildt och att den stora arenan för storskaliga politiska beslut i själva verket är – *gör kräktecken och tusen Ave Maria + strör salvia längs med dörrlisterna så inget av det förbjudna sipprar in*
– K U L T U R E N.

Låt den här ”idén” slo rot i samhällskroppen och bilda underbara tumörer. Efter blott en tjugoårsperiod eller så kommer den vara en etablerad sanning och då är det bara att skörda frukterna. Visst, om någon sketen fri teatergrupp hit eller dit får några tusen i föreningsbidrag påverkar väl inte den egna aktieportföljen, men det är, för att citera Hasse Alfredsons fabrikör Höglund i Den enfaldige mördaren, principen Månsson!

Det bästa är att efter att tillräckligt mycket tid förflutit och metastaserna börjat angripa gemene man därute i stugorna, så behöver man inte ens dra positivarmen själv för att lådan ska spela melodin på repeat. Man behöver inte göra någonting, förutom att räkna kosingen, medan högafflarna riktas åt andra håll.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

    Kultur