Ledare

Nej, Sverige är inte immunt mot korruption

Irene Svenonius, moderat finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Foto: Adam Wrafter / SvD / TT

Att det inte kommer fler konkreta förslag om hur vi ska förhindra korruption är oförståeligt. Karantän är ett steg på väg, men långt ifrån tillräckligt skriver Zina Al-Dewany.

 

Ledare

Ingen är korrupt i Sverige, i alla fall inte enligt lagen. Ändå är vi Skandinaviens mest korrupta land, enligt organisationen Transparency Internationals senaste rapport. Så även om vi kan peka på Moderaterna i Stockholms landsting och säga korruption, så kommer det inte leda till fängelsestraff. Därför behöver vi ändra lagen.

Transparency International Sverige beskriver det så här: ”Korruption definieras som missbruk av förtroendeställning, för egen vinning eller vänner och bekanta. Det är alltså ett samlingsbegrepp för olika klandervärda handlingar. Några är olagliga enligt brottsbalken, andra innebär överträdelser av andra regelverk och är oetiska, omoraliska, olämpliga. Begreppet korruption finns inte i svensk lagstiftning”. Men beteendet känns igen.

I Stockholms läns landsting har vi Nya Karolinska Solna. Mitt i kaoset av usla upphandlingar och saftiga konsultfakturor, finns det politiker som godkänt affärerna. Iréne Svenonius (M), är den högst ansvariga politikern. Samtidigt har hon haft ett konsultbolag som är aktivt inom samma områden som hon styr över. Konsultbolaget äger hon tillsammans med sin make, Jan Svenonius. Han var förresten upphandlingschef på Karolinska, men när han skulle granskas satte Iréne Svenonius stopp för granskningen. Och det slutar inte där.

När bygget av Karolinska godkändes var det Skanska som vann – men de var också den enda anbudsgivaren. Nu har byggkostnaderna gått från 10 miljarder till över 60 miljarder. Filippa Reinfeldt, dåvarande sjukvårdslandstingsråd, är nöjd. Hon privatiserade stora delar av vården i Stockholm, sedan fick hon ett toppjobb inom Aleris – ett privat vårdföretag som hade allt att vinna på hennes politik.

Samtidigt som vi kommer högre upp på listan av korrupta länder, är vi ett av världens mest generösa länder när det gäller regleringar. I meningen att vi knappt har några.

Samtidigt som vi kommer högre upp på listan av korrupta länder, är vi ett av världens mest generösa länder när det gäller regleringar. I den mening att vi knappt har några. Det är nästan bara Sverige som inte har några regler för de som går mellan politik och näringsliv. Nu föreslår regeringen en karenstid på ett år för ministrar. Går förslaget igenom så ska de få ett arvode som motsvarar deras lön under tiden de sitter i karantän.

Det är bra att regeringen reagerar. Samtidigt garanterar ett år för våra toppolitiker i karantän inte mycket, och problemen med makthavare som springer mellan politik och näringsliv är uppenbarligen inte bara en risk på riksnivå. Samtidigt kan storföretag fortfarande bjuda på middagar och lobba friskt för politiker som inte behöver redovisa vilka som uppvaktar dem. Kanske ger de sedan politikern ett jobb som ”tack för hjälpen”. Och i dag är detta helt okej, för enligt lagboken är ingen i Sverige korrupt.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • Iréne Svenonius
  • korruption
  • Moderaterna
  • Nya karolinska
  • Stockholms läns landsting

Ledare