Opinion

Krönika

Nu är Ali papperslös – var det verkligen meningen?

På Sveriges gator går papperslösa artonåringar omkring. De har all rätt att stanna i Sverige, men ingen möjlighet att identifiera sig. Tänkte inte någon på det? undrar Ulla Hoffmann.

Opinion

– Ulla, kan du hjälpa mig? frågar Ali i telefon. Jag har fått ett brev från Migrationsverket och jag förstår inte vad det står!
Jag ber honom ta med brevet till skolan där jag levererar lunch till de ensamkommande ungdomarna som går på sommarskola för att lära sig mer svenska. När han kommer, sätter vi oss ner och jag läser. Först förstår jag inte men till slut går det upp för mig att Ali har fått inhibition. Det vill säga: polisen kommer inte att jaga honom mer. Han kan vistas helt lagligt i Sverige till dess Migrationsverket fattar ett nytt beslut.

Vi kramar om varandra och vi har båda tårar i ögonen. Ali är en av de ensamkommande ungdomarna som sökt asyl i Sverige och fått tre avslag. Då upphörde legitimationen enligt Lagen om Mottagande av Asylsökande – LMA – att gälla och dagersättningen på 61 kronor drogs in. Efter nästan ett år utan papper och pengar till mat kan han nu komma in i rullorna igen och slipper titta sig över axeln när han är i stan.

Han har ansökt om att få stanna för att fortsätta sina studier med stöd av den nya gymnasielagen. Medan domstolar och politiker käbblar om vad som är rätt eller fel, har Migrationsverket tagit ansvar och beviljar inhibition till de ungdomar som ansökt med stöd av lagen och som uppfyller de krav som lagen ställer. Ali är en av dem.

Vad gör SJ när Ali inte kan identifiera sig på tåget? Vet polisen om att de inte ska jaga Ali?

Vi åker till Migrationsverket och Ali visar upp beslutet om inhibition och räcker över sitt gamla LMA-kort. Kortet behåller handläggaren eftersom det inte gäller längre. Hon tittar på honom och säger att han inte längre är Migrationsverkets ansvar eftersom beslutet att han inte kan skickas ut ur landet är baserat på hans ansökan om att få plugga vidare till frisör på gymnasiet. Handläggaren hänvisar Ali till socialtjänsten i kommunen där han bor. Ali omfattas av LMA men den paragraf som gör att han omfattas säger att det är socialnämnden i kommunen där han bor som ska ge honom ekonomiskt bistånd. Och de vill att han kan styrka vem han är.

Ali har – som krävs – lämnat in sitt hemlandspass till Migrationsverket när han ansökte om asyl. Det kan han inte få tillbaka förrän han har fått uppehållstillstånd. Han har inte ens ett gammalt och utgånget LMA-kort, där hans uppgifter och ärendenummer står, att visa. Det tog ju handläggaren på Migrationsverket.

Vet regeringen om att det – på grund av en ofullständig lagstiftning – kommer att gå papperslösa med rätt att vistas i Sverige på våra gator? Är SÄPO medvetna om detta? Vad gör SJ när Ali inte kan identifiera sig på tåget? Vet polisen om att de inte ska jaga Ali? Vet socialnämnden att de inte kan begära legitimation av honom när han söker ekonomiskt bistånd? Och framför allt: Vet Morgan Johansson om detta? Eller säger han som Peter Dalle: Tänkte inte på det! Som det varit med allt annat som gäller de ensamkommande barnen: Tänkte inte på det! Tänkte inte alls!

Nu i brinnande valrörelse är det tyst, knäpptyst, om femtonåringarna som kom till oss för tre år sedan utan sina familjer. Det som borde varit en av de hetaste frågorna i det stundande valet, nämligen hur Sverige som nation har behandlat de minderåriga som flydde hit för tre år sedan, diskuteras inte. TV-program, radiojournalister, tidningskrönikörer borde stå på kö för att utreda, genomlysa varför de svenska politikerna inte förhindrade detta brott mot Deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen. De partier som säger sig försvara flyktingpolitiken borde kräva de andra som är ansvariga för brotten på ett svar. Istället tigs frågan ihjäl som om man hoppas att ingen ska komma ihåg vad Bonnifatius VIII sa: Den som tiger samtycker!
Den enda vinnaren i årets val är historielösheten! J’accuse!

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

    Opinion