Nyheter

Nu vrider sig kompassnålen!

Det vi nu ser är en Socialdemokratisk kursändring där riktningen har ändrats 180 grader mot tidigare försvarspolitik vilket bara gör att spänningen stiger ytterligare runt vårt land, skriver debattören. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.

Hur kan Socialdemokrater och Miljöpartister överge alliansfriheten så lättvindigt?

Nyheter

Kompassnålen i en kompass pekar alltid åt norr om man befinner sig på norra halvklotet för att man ska kunna orientera sig i terrängen. När det gäller den politiska kompassen för olika partier så kan nålen peka åt olika håll beroende på dagsläget, eller helt enkelt snurra. Skulle det hända inom sjöfarten så är det med all sannolikhet så att man går på grund och fartyget sjunker, med vad det innebär.
I den politiska världen finns det som bekant olika kartor och olika kompasser som ska visa den politiska riktningen beroende på vilkas intressen man företräder. När det gäller Socialdemokraterna och försvarspolitiken så kan man med tydlighet märka att kompassriktningen är mycket ostadig beroende på att nålen i kompassen snurrar.

Från borgerligt och högerhåll påtalas det att säkerhetsläget i vårt närområde nu är mycket allvarligt och har försämrats. Det sägs också att vår försvarsförmåga är på en mycket låg nivå. Med detta som bakgrund bjuder nu Socialdemokraterna in Nato-trupper att, som det heter, samöva med Försvarsmakten i Aurora 17. Detta med anledning av att regeringen med ”försvarsminister” Peter Hultqvist i spetsen undertecknade värdlandsavtalet med Nato vilket är en fortsättning på den tidigare högerregeringens stora önskan om att Sverige ska bli ett Nato-land. Den 11 september kommer vårt land att invarderas av främmande krigsmakter med tusental marktrupper och flygstyrkor för att genomkorsa landet från väst till öst.

Hur kan Socialdemokrater och Miljöpartister som säger sig värna om samförstånd och arbeta för en förbättrad miljö både globalt och i närområdet gå med på att upplåta vårt territorium till främmande krigsmakter i fredstid?

Hur kan socialdemokrater och miljöpartister som säger sig värna om samförstånd och arbeta för en förbättrad miljö både globalt och i närområdet gå med på att upplåta vårt territorium till främmande krigsmakter i fredstid? Hur kan dessa partier gå med på en så total kursändring när det gäller samförstånd och avspänningspolitik i Östersjöområdet och våra grannländer? Vart tog nedrustningsarbetet i säkerhets- och försvarsfrågan vägen?

Det vi nu ser är en socialdemokratisk kursändring där riktningen har ändrats 180 grader i förhållande till tidigare försvarspolitik vilket bara gör att spänningen stiger ytterligare runt vårt land. Sänder härmed en vädjan till de som säger sig vara socialdemokrater och miljöpartister att besinna sig innan det är för sent, och till nästa val rösta bort krigshetsarna inom partierna.

  • Aurora 17
  • NATO
  • Nato-övningar

Nytt