Rörelsen

Ny grundlag, arbetsgaranti och kvartersråd – så kan vi utöka svensk demokrati

Lägre trösklar för folkomröstningar skulle vara ett sätt att stärka demokratin, enligt insändarskribenten. Foto: Johan Nilsson/TT/pressbild.

Vänsterpartiet talar gärna om att utveckla demokratin. Hur det ska gå till är dock ofta vagt. Här är ett par konkreta förslag.

Rörelsen

Under de senaste årens har kampanjer från Bernie Sanders och Labour under Jeremy Corbyn lagt fram flera konkreta förslag för att överföra makt från de rika och mäktiga till vanligt folk. Förslagen skulle om de hade införts gjort en direkt och märkbar skillnad i människors liv. Det får mig att fundera: var finns Vänsterpartiets förslag som stärker demokratin? Vad vill Vänsterpartiet göra för att vanligt folk ska kunna kasta av sig känslan av maktlöshet och i stället få verklig makt över sin tillvaro och samhällsutvecklingen?

I såväl nuvarande partiprogram som det senaste förslaget på nytt partiprogram har Vänsterpartiet ett fokus på ökad demokratisering av samhället som en central del i övergången från kapitalism till socialism. Men vad det skulle innebära i praktiken utöver allas rätt till utbildning, sjukvård eller omsorg samt bostad är vagt formulerat.

Vi kan självklart inte förutspå hela vägen fram till socialismen, men med ett program av konkreta och samlade reformer för utökad demokrati kan vi tydliggöra hur vi vill se en utvidgning och fördjupning av den svenska demokratin, även under det nuvarande kapitalistiska systemet.

Vilka reformer skulle ett demokrati­program innehålla? Om man ser till vårt partiprogram, vår historia och vår omvärld så finns det redan färdiga förslag.

Den politiska demokratin skulle kunna stärkas av en konstituerande församling där landets medborgare, fackföreningar, miljörörelsen och andra folkrörelser skriver en ny grundlag. Att man gör det enklare att få till folkomröstningar. Att medborgare ges direktinflytande över kommunen och regionens större beslut genom omröstningar. Att förtroendevalda kan bytas ut närhelst medborgarna kräver det.

Den ekonomiska demokratin skulle vi kunna börja införa genom lagstiftning för demokrati på arbetsplatserna. Att de arbetande tillsätter sina chefer och att styrelser har arbetarrepresentanter. Att arbetare och samhällsfonder får ta över verksamhet som hotas med flytt utomlands. Att det offentliga garanterar arbete åt alla. Att vi påbörjar ett skifte i ägande från de få som blir rika på andras arbete till de många som utför arbetet.

Den sociala demokratin skulle kunna återbyggas och utvecklas genom ett offentligt grönt miljonprogram som säkrar allas rätt till bostad. Genom ett skolsystem som säkrar att resurser fördelas  efter behov. Genom ett utbyggt sjukvård och omsorgssystem som når varje medborgare, oavsett bostadsort. Genom ett förbud mot aktiebolag och vinstuttag inom välfärden. Genom stärkta  socialförsäkringar och kraftigt höjda pensioner. Genom offentlig produktion av mat, mediciner och andra varor utifrån samhällets behov.

Demokratin inom det offentliga skulle kunna utökas med mer makt till medborgarna och välfärdsarbetarna. Låt välfärdsarbetare starta upp och utforma kommunala verksamheter efter eget intresse och kompetens. Vi skulle kunna ha kvartersråd där kommunala hyresgäster ges makt över sina kvarter och direktförhandlar bostadsfrågor direkt med kommunala bostadsbolag. Ge studenter och elever mer att säga till om om sin arbetsmiljö och sin utbildning.

Programmet skulle kunna utökas mer än så eller se ut på ett helt annat sätt. Det viktiga är att vi tar beslut om hur vi vill utöka demokratin i dag och börja bygga socialismen.

  • demokrati
  • Folkstyre

Opinion