Inrikes

Ny på partitoppen

Rossana Dinamarca får en mer framskjuten position i Vänsterpartiet. 

Sextimmarsdagen är viktig för Vänsterpartiets nya viceordförande. Men hon vill inte spekulera i partiledarfrågan.

Inrikes

Rossana Dinamarca valdes i helgen till Vänsterpartiets vice ordförande.
– Bara att bli föreslagen känns väldigt spännande, säger Rossana Dinamarca, när Flamman ringer upp någon dag innan beslutet formellt fattats i partistyrelsen.
Lärarnas Tidning skriver om utnämningen att ”därmed är hon också en het kandidat till att så småningom efterträda partiledaren Lars Ohly”.
– Jag spekulerar inte om det. Nu vill jag gå in för den här posten och utveckla det arbetet, svarar hon på frågan om hon kan tänka sig bli partiledare.
– Det är viktigt att det ges möjlighet att diskutera ute i distrikten och att organisationen får ta den diskussionen så att den inte förs från vårt håll här uppe.

Sextimmarsdag igen

Tidigare har Rossana Dinamarca sagt till Flamman att hon helst vill se att Lars Ohly sitter kvar ett tag till. Hon har också uttalat sig starkt kritiskt mot ett delat partiledarskap som ibland förts fram som en möjlighet för V. I en debattartikel i Expressen för en tid sedan skriver hon bland annat att delat partiledarskap med en man och en kvinna är ”snarare ett sätt att kratta manegen för en annan medelålders man”.
Som vice ordförande hoppas hon kunna fortsätta att arbeta med skolfrågor som hon brinner för.
– Skolan håller på att bli allt mer uppdelad där utbildning blir reserverat för en del. Det är en klassfråga.
Men Rossana Dinamarca hoppas också på att kunna utveckla vilka frågor som partiet ska bli känt för. Hon nämner vinster i välfärden som en viktig politisk fråga där Vänsterpartiet dessutom lyckats komma fram bra. Och hon vill gärna blåsa liv i sextimmarsdagen, ett gammalt Vänsterpartikrav som hamnat i skymundan de senaste åren.
– Det är väldigt angeläget att arbeta med den frågan.
Rossana Dinamarca efterträder Alice Åström som valde att hoppa av uppdraget som vice ordförande tidigare i år.

    Inrikes