Inrikes

Nya besked i hamnen – men strejkutredningen ligger fast

Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot hamnarbetarförbundet under presskonferensen om hur man ställer sig till fackligt samarbete med LO-förbundet Transport. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

En uppgörelse mellan Transport och Hamnarbetarförbundet kan innebära att de båda förbunden går samman – och en snabb lösning på konflikten i hamnen. Men det kommer inte stoppa regeringens utredning av strejkrätten.

Inrikes

Trots flera skämt om att inte veta hur man håller i en presskonferens var det inte utan dramaturgisk skicklighet som Hamnarbetarförbundet presenterade det senaste i den långdragna konflikt som vanligtvis kallas ”Konflikten i Göteborgs hamn” i förra veckan.
Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet läste upp en rad punkter i ett avtal mellan Transport och Hamnarbetarförbundet. De båda förbunden skulle teckna likalydande avtal eller till och med gå samman till ett förbund. Hamnarbetarförbundet skulle också gå med på fredsplikt. Ett samarbete som i ett slag skulle undergräva hela motiveringen till regeringens strejkrättsutredning.
– Det kan vi inte gå med på, sa Erik Helgeson sen.
Anledningen var bland annat att Hamnarbetarförbundet inte är beredda att ge upp sin i fackföreningssverige unika modell, där medlemmarna styr genom medlemsdemokrati.
– Ett framtida sammangående måste bygga på en kompromiss, det kan inte bygga på att den ena parten ska svälja den andra, sa Erik Helgeson under presskonferensen.
Trots det var budskapet ändå tydligt: samtal mellan Transport och Hamnarbetarförbundet pågår, och en sammanslagning, eller åtminstone en närmare integrering av de båda förbunden ses som en möjlig och önskvärd lösning av båda parter.

”Modigt av Hamnarbetarförbundet”

Beskedet tolkades också som positivt av stora delar av fackföreningsrörelsen.
– Efter en så utdragen konflikt är det modigt av Hamnarbetarförbundet att vilja skriva en avsiktsförklaring om sammangående med Transport. Att de dessutom är redo att teckna ett fredspliktsavtal med arbetsgivarna är mycket välkommet, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, som själv varit en del av förhandlingarna, i ett pressmeddelande.

Ett framtida sammangående måste bygga på en kompromiss, det kan inte bygga på att den ena parten ska svälja den andra

För Saco var beskedet ett tecken på att regeringens strejkutredning inte längre behövs.
– Regeringen bör snarast meddela att Stridsåtgärdsutredningen läggs ner – arbetsmarknadens parter har visat att de agerar ansvarsfullt och att den svenska modellen lever i högsta välmåga. I dag har vi fått ännu ett bevis på det, säger Göran Arriu, ordförande Saco, i ett pressmeddelande.

Samtalen förändrar inte något

Det håller dock arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte med om. För Flamman bekräftar hon via sin pressekreterare att utredningen kommer att fortgå – oavsett om Hamnarbetarförbundet och LO kan komma överens eller inte. Än så länge, menar Natali Sial, pressekreterare åt Ylva Johansson, att samtalen inte förändrar något.
– Det är inte tillräckligt för att kommentera i dagsläget. Utan de får fortsätta sin dialog och komma med något mer substantiellt innan vi kommenterar, säger hon till Flamman.
Skulle det kunna vara aktuellt att lägga ned utredningen om parterna kommer överens, som Saco har föreslagit?
– Nej det finns inte planer på att lägga ner utredningen. Den kommer att fortsätta. Än så länge finns det inte ett förslag på vårt bord att ta ställning till.
Hur regeringen, ministern och övriga fackföreningsrörelsen bör gå vidare, är inte heller Hamnarbetarförbundets fråga, enligt Erik Helgeson, som bollar tillbaka frågan till ministern och LO:s avtalssekreterare.
– Det är en fråga för Torbjörn Johansson och Ylva Johansson. Vi kommer inte att kunna påverka avgörandet för den här lagstiftningen i vilket fall.

 

 

Snart stopp för fackligt arbete

Från och med första april gäller arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnars nya policy, där det bland annat ingår att fackförbund som inte har kollektivavtal inte ska ges möjlighet att bedriva fackligt arbete på arbetstid.
Det är Transport som har skrivit under kollektivavtalet i hamnarna, och därmed är det bara de som egentligen har rätt att arbeta fackligt på arbetstid. Tidigare har dock en rad hamnar gjort eftergifter till Hamnarbetarförbundet, som att tillåta deras medlemmar att sitta med vid förhandlingar eller arbeta med fackliga frågor på arbetstid.
Till tidningen Arbetet säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, att en arbetsgivare som inte följer den nya policyn kan drabbas av sanktioner.

Hamnarbetarförbundets tolkning är att dock att syftet med stoppet är att provocera fram en stridsåtgärd.
– Vad det innebär är att när man har olika scheman så blir det väldigt svårt att få ihop ett styrelsemöte till exempel, säger Peter Annerback, ordförande för avdelning 4 Göteborg och vice ordförande Hamnarbetarförbundet.
Sedan början av året har tre personer dött i arbetsplatsrelaterade olyckor i svenska hamnar.
Den senaste olyckan inträffade så sent som på måndagen i Halmstads hamn, då en man i 60-årsåldern avled efter att en oljecistern vält. Ytterligare en person skadades dessutom svårt vid olyckan.
Olyckorna har aktualiserat Sveriges Hamnars policyändring, som alltså också innebär att Hamnarbetarförbundets skyddsombud inte kan arbeta – eftersom deras arbete utförs på arbetstid.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • Göteborgs hamn
  • Hamnarbetarförbundet
  • lo
  • Transport

Inrikes