Inrikes

Arbetslöshet

Nya bud i Arbetsförmedlingens privatisering

Arbetsförmedlingen i Boden är ett av de lokalkontor som stängts under privatiseringsprocessen. Foto: Petra Älvstrand/TT.

Mer stöd till människor med funktionsnedsättning, mindre fokus på utbildningar och ytterligare privatisering. Det är delar av innehållet i regeringens nya plan för Arbetsförmedlingen, som presenterades under sommaren. Enligt LO är det långt ifrån vad som behövs.

Inrikes

Under sommaren presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ett antal nya uppdrag till Arbetsförmedlingen (AF). Ändrade förordningar, nya regeringsuppdrag och riksdagsbeslut ska nu vägleda myndighetens fortsatta privatisering, som inleddes när januariavtalet slöts år 2019.

Regeringens egen rubrik är ”åtgärder för att fler ska komma i arbete”. Bland de konkreta förändringarna finns ett krav på att AF ska ha egen personal som kan stödja personer med funktionsnedsättning, en uppmaning om fler lokala AF-kontor och utökat samarbete med bland annat fack, arbetsgivare och Kriminalvården.

Adnan Habibija, LO-utredare med fokus på arbetsmarknadspolitik, säger till Flamman att förändringarna samtidigt innebär att AF får ”ökat fokus på anskaffning av tjänster och kontroll av fristående leverantörer”. Bland annat genom att myndigheten nu enbart ”i undantagsfall” ska ge egna förmedlingsinsatser till arbetslösa. Med andra ord: privata arbetsförmedlare ska göra jobbet, AF ska bevaka att det går rätt till.

– Man stryker också vissa av AF:s uppdrag. Det ena, som jag tycker är märkligt, är att man tar bort uppdraget att ”öka geografisk och yrkesmässig rörlighet” för arbetssökande. Jag tolkar det som att AF inte ska fokusera på att rusta individer genom till exempel utbildning, åtminstone inte i lika stor utsträckning som tidigare, säger Habibija.

Därtill stryks uppgiften att alltid verka för ökad sysselsättning i hela samhället och motverka diskriminering i arbetslivet. Trots det tycker Habibija att det finns positiva delar i förändringarna, däribland just stödet till människor med funktionsnedsättning och en tydlighet om AF:s fysiska närvaro.

Kan de bli verklighet, eller krävs det fler förändringar utöver de nya regeringsuppdragen?

– Regeringen har länge pratat om att AF-skyltarna ska upp igen, men det har än så länge inte synts särskilt mycket. Förklaringen ligger i att AF:s förvaltningsanslag inte har ökat i den takt som både myndigheten och LO vill. Regeringen behöver skjuta till mycket mer resurser för personal och lokaler, säger han och fortsätter:

– Så det återstår att se hur den kommande budgeten blir. Det är jätteviktigt när man ger myndigheten nya uppdrag. LO har efterfrågat åtminstone 2 miljarder kronor i ökade förvaltningsanslag.

Förändringarna träder i kraft den 1 december 2022. Majoriteten av dem kan ändras av regeringen på egen hand, och de som inte kan det har redan passerat riksdagen.

LO har från början varit starkt kritiskt till privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Samtidigt sade LO:s dåvarande ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ja till januariavtalet under den långdragna regeringsbildningen vintern 2018–19.

  • Arbetsförmedlingen

Inrikes