Inrikes

Nato

ÖB: Sverige borde inte avfärda kärnvapen

Micael Bydén är Sveriges högsta militära befäl. Foto: Tim Aro/TT.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén ger regeringen ett ”råd” inför Nato-anslutningen: ha inga förbehåll. Det syftar bland annat på motståndet mot kärnvapen på svensk mark, som var central när Socialdemokraterna ändrade åsikt om Nato.

Inrikes

Överbefälhavare Micael Bydén förmedlade under tisdagen ett ”råd” till riksdag och regering gällande Sveriges Nato-anslutning.

– Att skapa låsningar innan vi går in som medlem kommer bara skapa hinder och friktioner, så rådet är: inga förbehåll. Och sedan måste den politiska nivån in på banan och fatta de beslut man behöver göra.

Budskapet lades fram under en presskonferens med Försvarsmakten och syftar bland annat på de diskussioner om kärnvapen som förekom Sveriges Nato-ansökan. När Socialdemokraterna gjorde en uppmärksammad omsvängning i synen på Nato, som i praktiken möjliggjorde Sveriges Nato-ansökan, meddelade partiet samtidigt att man skulle verka för ett förbehåll mot kärnvapen på svensk mark. Något som Överbefälhavaren nu alltså avråder ifrån, innan politikerna fattat beslut i frågan. På en följdfråga från TT om just kärnvapen på svensk mark upprepade Bydén:

– Vi säger inga förbehåll generellt nu i början.

Statsminister Ulf Kristersson (M) har tidigare uttryckt skepsis mot Sveriges observatörsstatus i FN:s konvention om kärnvapenförbud, som inleddes under den förra regeringen. Den nytillträdda regeringen har inte fattat beslut om att lämna den, men Kristersson säger till Aftonbladet:

– Vi har aldrig tyckt att det där är angeläget arbete. Jag har inte tagit ny ställning till detta på något sätt men det är klart att just nu ligger vårt fokus på att se till att Sverige lever upp till våra åtaganden enligt avtal och att vi kan föra en bra politik i Nato också.

Under presskonferensen talade Micael Bydén också om Sveriges förhållande till kriget mellan Ryssland och Ukraina.

– Vi befinner oss i en långvarig konflikt mellan Ryssland å ena sidan och det kollektiva väst å det andra, och i den här konflikten är Sverige en aktör. Inte minst i ryska ögon. Det här måste vi ta in. Vi måste också ta konsekvenserna av det när vi investerar i försvarsförmåga.

    Inrikes