Inrikes

Olagliga löneavdrag drabbar taxiförare

Antalet utdömda viten ökar i större takt än antalet körningar. Det beror inte bara på taxibolagen utan speglar också en svårare trafiksituation, enligt landstinget.foto: bertil ericson/TT

Den taxiförare som gör något misstag i samband med en färdtjänstkörning kan straffas med löneavdrag – trots att det är olagligt. Kvalitetsböter i Stockholm skickas vidare i flera steg, kan Flamman avslöja.

Inrikes

I landstingets färdtjänstavtal framgår att motparten – Taxi 020 och Taxikurir – ska betala kvalitetsavgifter, viten, för om något gått fel. Avtalet räknar upp ett tiotal olika sådana punkter, däribland förseningar, bristande språkkunskaper, tillgänglighet och felaktig utrustning. Vitena är oftast i storleksordningen 500 till 1000 kronor per tillfälle.
Här sägs även att berörda chaufförer kan åläggas vidareutbildning för att minska risken för upprepade misstag i framtiden.

Vitena går vidare
Nu kan Flamman avslöja att sedan en tid har Taxi 020 börjat skicka vidare en del av vitena till det berörda anslutna åkeriet. I en del fall väljer sedan åkerierna att – olagligt – dra hela summan från de anställda chaufförernas lön.

Timo Stamblewski, ordförande för åkarnas intresseförening Transportörföreningen inom Taxi 020, bekräftar att avdragen förekommer.
– Beroende på vitets art kan det drabba åkaren, och det har sedan hanterats olika från åkeri till åkeri.

Grundproblemet är att växeln går med på omöjliga avtal – med dåligt betalt, märkliga hämtningstider med mera.

Dras på lönen
Vissa åkerier drar hela summan på bruttolönen. Andra minskar på de inkörda pengar som utgör löneunderlaget; vilket innebär att den procentavlönade föraren får bruttolöneavdrag motsvarande cirka en tredjedel av vitet.
Och en del åkerier väljer att ta kostnaden själva så att den inte drabbar den anställde.

Det första tillvägagångssättet är definitivt olagligt. Det kallas olaga kvittning, konstaterar Bo Nilsson, ombudsman på Transports Stockholmsavdelning.
– Jag har hört att detta förekommer, och har uppmanat att någon drabbad medlem dokumenterar och hör av sig. Då skulle vi driva det fallet omedelbart.
– Vi skulle vilja att någon anmälde sin åkare och drev ett fall till domstol. Men hittills har ingen vågat, säger Elisabeth Lundblad, ordförande i Taxiklubben som organiserar både förare och åkare.

Enligt Stamblewski kan man tala om två olika sorters åkerier: de som är seriösa och gör sitt bästa för att följa lagar och avtal, och de som inte vill eller förstår lagstiftning och arbetsmarknadsfrågor.
– De som inte kan arbetsmarknadslagstiftningen drar det direkt på lönen.

Brott mot anställingsavtal
Åkarföreningen rekommenderar samtidigt, som en möjlig väg, att tillämpa den andra modellen som i praktiken innebär ett mindre avdrag. Huruvida det är lagligt är oklart.

Enligt Bo Nilsson på Transport är det osäkert, men sådana adrag lär åtminstone utgöra brott mot anställningsavtal. Om en viss procentlön utifrån inkört belopp är fastställd, så kan inte inkörssumman ändras i efterhand, anser han.

Föreningen ger också tips på hur åkarna kan ifrågasätta vitena.
– Vi har tagit upp hanteringen flera gånger med Taxi 020. Det är en fråga som då och då diskuteras på medlemsmötena, berättar Stamblewski.

Avgörs från fall till fall
Det är inte alla av färdtjänstens viten som skickas vidare; den bedömningen gör växelbolaget.
Men även då finns ett mått av godtycke huruvida det som hänt faktiskt var chaufförens fel.
– I många fall tar 020 tillbaka vitet om man kan visa skäl till bestridande, säger Stamblewski.
– Problemet är att det blir som en omvänd bevisbörda. Jag som åkare måste ta kontakt med 020 för att få veta grunden för vitet. Sen ska jag kolla med föraren, och därefter driva frågan mot växeln om jag ifrågasätter det.
– Men en del har inte ork, förmåga eller kunskap att göra detta. Och då händer det att man drar vitet direkt på lönen.

Elisabeth Lundblad ifrågasätter om det finns något reglerat varken om att växeln kan ta ut böterna av åkerierna, eller vidare till förarna.
Samtidigt påpekar hon att åkerierna hamnar i kläm, och lönsamheten dålig.
– Grundproblemet är att växeln går med på omöjliga avtal – med dåligt betalt, märkliga hämtningstider med mera. Sen är det förare och åkare som drabbas. Och det skapar konflikter och dålig stämning gentemot resenärerna, säger Lundblad.
Det har funnits ett generellt missnöje och kritik mot det nya färdtjänstavtalet som trädde i kraft i februari. Bland annat sänktes körpriserna kraftigt.

Möjlig ljuspunkt
Det finns olika bilder av konsekvenserna. En del menar att inkörssummorna minskat och att lönsamheten är närapå noll.
Timo Stamblewski betonar dock att allting inte blivit sämre. Enligt Stamblewski har åkeriernas lönsamhet förbättrats något i och med det nya färdtjänstavtalet. De sänkta priserna har kompenserats av fler körningar.
Dessutom, menar han, har samarbetsklimatet mellan åkarna och växelbolaget förbättrats på senare tid, inte minst sedan Taxi 020, liksom hela Fågelviksgruppen, förra året fick nya ägare.

I färdtjänstavtalen finns även ett generellt bonussystem. Växelbolaget får bonus ifall det totala utförandet uppfyller vissa kriterier. Men dessa pengar tycks stanna hos växeln, enligt Stamblewski och Lundbladh.
– Ingen har sett till någon bonus, uppger Lundbladh.
Huruvida vitena hanteras på samma sätt inom Taxikurir är oklart, men man tillhör samma ägare och omfattas av motsvarande innehåll i sitt färdtjänstavtal.
Under februari-juni 2016 betalade Taxi 020 2,1 miljoner i viten fördelat på 4328 ärenden, jämfört med 1,2 miljoner respektive 3079 ärenden samma period 2015. Antalet körningar ökade från 627152 till 653448, enligt landstingets presstjänst.

  • arbetsvillkor
  • Taxi Kurir
  • taxibranschen
  • upphandling

Inrikes