Inrikes

Ombytta roller i hamnen – nu stämmer Hamnarbetarförbundet arbetsgivaren

Hamnarbetarförbundets Erik Helgesson utanför Arbetsdomstolen för två veckor sedan.

Sveriges Hamnar vill stoppa blockaden mot ryska fartyg. “Man har fullständigt glömt vad ett ukrainskt liv är värt”, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg.

Inrikes

För två veckor sedan möttes Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar i arbetsdomstolen. Då hade arbetsgivarföreningen stämt fackförbundet med anledning av deras blockad av ryska fartyg.

Nu vänder Hamnarbetarförbundet på steken – och stämmer arbetsgivarorganisationen.

Den här gången handlar det om den nya blockad som Hamnarbetarförbundet varslat om. Den har arbetsgivaren lagt en så kallad fredspliktsinvändning mot. Och nu får alltså domstolen avgöra om åtgärden är laglig eller inte.

Blockaden är planerad att träda i kraft den 27 maj.

– Det kommer den inte att göra, säger Hamnarbetarförbundets ordförande Martin Berg till Flamman. 

Istället hoppas man på att kunna få ett besked från domstolen i början på nästa vecka. Frågan blir då om blockaden räknas som en sympatiåtgärd med Ukrainska arbetare – vilket är ett måste för att den ska vara laglig. Förbundet omfattas annars av fredsplikt. 

– Någonstans möts vi ju i AD för att avgöra hur det är. Vi tycker det är solklart att det är en sympatiåtgärd, säger Martin Berg.

Vad händer om en rysk båt skulle anlända innan beslutet är fattat?

Det blir ju ganska hypotetiskt, men våra medlemmar har ju arbetsskyldighet. 

Enligt Göteborgs hamn har inga ryska fartyg anlöpt Göteborgs hamn sedan kriget i Ukraina bröt ut. Inte heller har några fartyg med Ryssland som nästa destination lämnat hamnen. 

Sedan den första maj har också fackförbundet Transport – som också organiserar hamnarbetare – en blockad mot ryska fartyg. Mot den har arbetsgivaren inte gjort någon fredspliktsinvändning. 

– Det är väldigt genomskinligt vad det handlar om. Kontentan blir att i deras jävla lek i sandlådan där de ska sätta gränser, där har man fullständigt glömt vad ett ukrainskt liv är värt, säger Martin Berg. 

 

 

  • Hamnarbetarförbundet
  • Ryssland
  • Sveriges hamnar
  • Transport
  • Ukraina

Inrikes