Nyheter

Oron sprider sig inom Alliansen

”Man skäller på den som bidrar med pengar till företagens existens med dess vinster. Man biter den hand som föder företagen.”, skriver debattören. Foto: Vilhelm Stokstad/TT.

Det är inte förbjudet att starta företag i Sverige. Här gör Allians-politikerna ett grovt tankefel. Willy Neumann om vinstdebatten.

Nyheter

Till dags dato har det skrivits många spaltmeter text i olika medier, framförallt i den borgliga pressen, om välfärdsutredningen som Ilmar Reepalu (S) presenterade för ett år sedan. Förslaget innebar en vinstbegränsning på sju procent på operativt kapital för företag inom vård, skola och omsorg. Det är en modell som regeringen och Vänsterpartiet nu har enats om men ej ännu fastslagit med det exakta så kallade vinsttaket. Enligt uppgift så kommer ytterligare förhandlingar göras fram till årsskiftet för att under 2018 komma till ett resultat.

Det som kommer fram i borgerlighetens medier är den ofantliga skräck Ilmar Reepalus (S) förslag har skapat samt hur Vänsterpartiet tillsammans med regeringen har kunnat komma överens och därtill sjösatta förslaget. Jan Björklund anser att förslaget med ett vinstförbud är chockerande. Nu kommer ett antal företag gå i konkurs och där med orsaka en försämrad välfärd för alla. Annie Lööf säger att förslaget är en konfrontation mot den svenska välfärden samt ett slag mot valfriheten inom skola, vård och omsorg. Som sagt: det finns en stark oro och den är förståelig då man inser att nuvarande guldläge hotas.

Allianspartierna och dess företrädare har i olika sammanhang talat om hur effektivt och inte minst kostnadseffektivt enskilda företag kan drivas genom ett fjärmande från staten, alltså till skillnad från om skolan, vården och omsorgen drivs i statlig, regional eller kommunal regi. Vidare i den argumentationen så menar man att de privata vårdföretagen och skolorna bidrar till stadskassan med skattemedel, vilket är helt riktigt och ska så vara som med alla övriga företag i samhället. Här inträffar något besynnerligt i resonemanget om det privata skol- och vårdföretagandet kontra staten. Varför vill man fjärma sig från staten då det är staten som bidrar med kapitalet så att det alls finns en möjlighet att bedriva privat verksamhet inom området? I realiteten är ju dessa företag halvstatliga, alltså halvsocialistiska företag, som är så förhatliga från högerhåll, men som genererar egen vinst.
*
Det tillförs allmänna pengar in i företaget för att det överhuvudtaget ska fungera! Det här är ju ett guldläge för branschen, vem vill inte få pengar för att göra pengar! Dessa halvstatliga företag ska inte vara en privat vinstmaskin, inte ens de sju procenten på rörligt kapital enligt förslaget. Eventuell vinst ska återinvesteras i företaget igen, det vill säga åter till det allmänna.

Vill man starta ett företag så är det inget hinder i vägen för någon om det inte föreligger näringsförbud eller annat. Brukligt kan vara goda bankförbindelser eller eget kapital samt drivna idéer som gör att företaget fungerar på en marknad. Är företaget i grunden stabilt så fungerar det av egen kraft. Här gör ett stort antal politiker på Allianssidan ett tankefel när man skäller på regeringen. Man skäller på den som bidrar med pengar till företagens existens med dess vinster. Man biter den hand som föder företagen. Man borde i stället vara glad åt en socialdemokratisk regering som håller företagen under armarna i osunt företagsklimat. Vilka företag har en garanterad vinst på sju procent? Skolan ska återgå till staten, vården och omsorgen ska drivas av regionen på ett så bra sätt att det inte kommer att finnas utrymme för andra aktörer att göra vinst med stöd av allmänna medel som tillhör oss alla.

  • alliansen
  • företagande
  • välfärd
  • vinster

Nytt