Utrikes

Palestinska kvinnor tystas på nätet

Palestina kvinnor i närheten av muren.

Den israeliska ockupationen drabbar kvinnors möjligheter att delta i politiska samtal på nätet dubbelt, enligt en ny rapport. Dels tystas många av rädslan för övervakning och statliga ingrepp, dels göder ockupationen en patriarkal kultur i det palestinska samhället.

Utrikes

Det är ett dubbelt förtryck som drabbar palestinska kvinnor, enligt organisationerna Kvinna till kvinna och 7amleh. I en ny rapport, som bygger på intervjuer med 1 500 kvinnor i området, konstaterar föreningarna att kvinnors möjligheter att uttrycka sig, inte minst politiskt, är kraftigt begränsat.

– Det har ofta hänt tidigare att en [kvinna] engagerar sig i politiken, och de arresterar hennes pappa eller bror. Och då kanske du väljer att vara tyst för att bespara din familj problem, säger en av de intervjuade kvinnorna i rapporten.

66 procent av de intervjuade kvinnorna menar att de inte överhuvudtaget deltar i politiska samtal på nätet. Bland anledningarna finns rädsla för statliga ingripanden, men också en att det palestinska samhället präglas av en patriarkal kultur som förstärkts under ockupationen och som därmed drabbar palestinska kvinnors möjlighet att uttrycka sig politiskt i sociala medier från två håll.

Undersökningen visar också att förtroendet för att polisen är mycket lågt. Utslaget över samtliga grupper litar 56 procent av kvinnorna inte alls på polisen. I en intervjugrupp, kvinnor boende i Haifa och Galiléen, är samma siffra över 90 procent.

  • Israel
  • Palestina
  • sociala medier

Utrikes