Nyheter

Pandemin kräver större svenskt bistånd

Yasmine Posio är riksdagsledamot för Vänsterpartiet sedan 2017. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Vänsterpartiet kräver att Sverige betalar ut två miljarder extra i öronmärkt covid 19-bistånd. Yasmine Posio, riksdagsledamot, skriver att de behövs för att minska både pandemins direkta verkningar, och för att bygga motståndskraft mot kommande hot.

Nyheter

Redan innan coronaviruset började spridas var den humanitära situationen allvarlig i världen. Enligt Sida var redan 168 miljoner människor i behov av humanitärt stöd och skydd på grund av väpnade konflikter och allvarliga effekter av klimatförändringar. Krig, extrem torka, översvämningar och skadeinsekter hade lett till att fler människor än någonsin befann sig på flykt och ett ökat antal människor levde i svält. I och med coronapandemin har situationen bara blivit värre.

Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP förväntas inkomstförlusterna till följd av pandemin överstiga 220 miljarder dollar i utvecklingsländer. Samtidigt har inte människor som bor och arbetar utomlands kunnat skicka hem pengar i samma utsträckning som tidigare. Det slår särskilt hårt eftersom knappt hälften av jordens befolkning uppskattas ha något socialt skyddsnät. Decennier av fattigdomsbekämpning riskerar att gå förlorade.

Dessutom har reaktionära och auktoritära ledare världen över använt pandemin för att inskränka de mänskliga rättigheterna. I Polen har regeringen valt att gå fram med ett hårt kritiserat förslag om att skärpa en mycket restriktiv abortlagstiftning ytterligare. I USA har minskad tillgång till säker abort märkts som en direkt följd av coronapandemin. I utegångsförbudens spår följer dessutom risken för att kvinnor och barn utsätts för än mer våld i hemmet och ökad fattigdom riskerar att resultera i fler fall av könsstympning och ett ökat antal barn som gifts bort.

Vänsterpartiet ser stora behov av en grön omställning och åtgärder för att bygga en mer jämlik och solidarisk väld. En värld som håller ihop är starkare och bättre rustad mot exempelvis pandemier och andra kriser. Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna väljer istället att prioritera skattesubventioner för skjorttvätt och altanbyggen och skattesänkningar för de rika. Detta trots att det leder till ökade inkomstklyftor, välfärdskollaps och klimathaveri.

Den svenska regeringen uppger att man bidragit med betydande summor till covid 19-specifikt stöd. Men en stor andel tas från den befintliga biståndsbudgeten. Vänsterpartiet har istället föreslagit ett särskilt coronabistånd på två miljarder kronor över två år utöver den befintliga budgeten. Det ska både kunna gå till akuta åtgärder för att minska smittspridningen, för akuta sjukvårdsbehov och för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Men också till människorättsaktivister eller andra som kämpar för ett fritt och demokratiskt samhälle under pandemin.

Coronapandemin har återigen påmint oss om den klimatkris som pågår runt om i världen. Bristen på vatten märks tydligt nu när människor saknar möjligheten att följa basala råd om hygien och handtvätt. Vänsterpartiet vill se ett nytt klimatbistånd som utjämnar klyftor och som ger världen bättre förutsättningar att möta kommande kriser och katastrofer.

Globala utmaningar kräver gemensamma lösningar. För att få covid 19 under kontroll och för att kunna förebygga andra typer av kriser krävs ett ökat samarbete, bättre samordning och mer solidaritet. Genom våra särskilda bistånd till pandemin och klimatet väljer vi att prioritera jämlikhet och solidaritet. Till skillnad från Moderaterna och Sverigedemokraterna som slåss för ett minskat bistånd vilket är en synnerligen illa vald strategi. Inte heller regeringen möter de ökade behoven när pengar enbart flyttas om inom den befintliga biståndsbudgeten.  Jag hoppas att regeringen kommer att visa en större handlingskraft i biståndspolitiken än vad man hittills gjort under pandemin.

    Nytt