Ledare

Pejje Profitör

Ur SVT:s dokumentär "Staten och kapitalet".

Ledare

Om två veckor ska Reepalu-utredningens förslag om vinsterna i välfärden och regeringens preposition om detsamma klubbas. Majoriteten i riksdagen väntas rösta mot förslaget. Anledningen till det är i hög grad Pejje Emilsson. Hans PR-byrå Kreab har nämligen övertygat Sverigedemokraterna om att rösta mot. Om man försöker sätta sig in i riskkapitalisten Pejje Emilssons situation är inte det så konstigt. Då spelar det ingen roll vilken färg du har på slipsen (röd, blå eller brun), bara du inte begränsar kapitalets makt och inflytande över ekonomin.

I veckan sände SVT Staffan Juléns dokumentär Staten och kapitalet som på ett pedagogiskt och initierat sätt tar sig an historien om hur Sverige fick världens mest marknadsliberala skolsystem. I den historien spelar Pejje Emilsson en central roll. Hans betydelse för att vi har ett av världens mest marknadsliberala skolsystem är stor. Och han är inte färdig än. I dokumentären berättar han om sitt nästa steg ”att involvera brukarna” i en framtida fängelseindustri.

Staffan Julén skildrar också mycket effektivt den politiska process som föranledde kommunaliseringen av skolan vilken sedan underlättade för den så kallade friskolereformen, som i sin tur innebar att det destruktiva skolpengs-systemet kom på plats. På rekordtid togs det fram en 15 sidor lång proposition, och ingenting annat. Ingen utredning, ingen konsekvensbeskrivning. Författaren av propositionen var Anders Hultin, som sedermera startade och la ner John Bauer-koncernen. Detta är en skandal som inte i tillräckligt hög utsträckning kommit till allmänhetens kännedom.

Forskning och evidens står inte högt i kurs när reformer som innebär mer vinster till kapitalet skall klubbas igenom.

Att det inte fanns mer underlag inför införandet av skolpengen är inte så konstigt. Forskning och evidens står inte högt i kurs när reformer som innebär mer vinster till kapitalet skall klubbas igenom. I dokumentären intervjuas Laura Hartman, som var huvudredaktör för den omdebatterade rapporten ”Konkurrensens konsekvenser” och tidigare forskningschef för SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Rapporten presenteras av Hartman, som beskriver att den evidens som finns på området pekar på att inte så mycket har blivit bättre av marknadens intåg i skolan. Peje Emilsson rasar och rör upp en kraftig kritikstorm mot Hartman som helt enkelt slutar på SNS.

Staten och kapitalet visar skrämmande tydligt var makten över politiken mer och mer har hamnat. Hur politiker och riskkapitalbolag effektivt kan rasera ett system. Men den pekar också på vad vi, i det andra laget, kan göra. Utvisa dessa profitörer från politikens arena, inga mer svängdörrar mellan politik och näringsliv, starka folkrörelser som trycker på sina ledningar och som påminner dem om vems förtroende de bär. Det krävs mer ljus på profitörer som Pejje.

  • friskolereformen
  • friskolor
  • Pejje Emilsson
  • skolpeng
  • vinster i välfärden

Ledare