Inrikes

Pensionerna fortsätter rasa

En pensionär får i dag i snitt ut 4 500 kronor mindre i allmän pension än år 2000. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Dagens genomsnittspensionär går miste om 4 500 kronor i månaden. Det visar en ny undersökning från försäkringsfacket Forena, som kallar de pågående pensionsreformerna ”helt otillräckliga”.

Inrikes

Den allmänna pensionen är den största delen av de flesta pensionärers inkomst. Men summorna har sjunkit kraftigt, visar en rapport från försäkringsbranschens fackförbund Forena. Dagens genomsnittspensionär får ut 47 procent av sin tidigare inkomst genom den allmänna pensionen. År 2000 var samma siffra 61 procent. Enligt Forenas omräkning innebär det en förlust på 4 500 kronor per månad för en genomsnittlig löntagare.

Undersökningen visar också att åtta av tio svenskar tycker att garantipensionen ger pensionärer en låg ekonomisk standard. Fyra av tio är därför oroliga för hur pengarna ska räcka när de själva går i pension. Bara en av tio tycker att dagens system ska förbli oförändrat.

Forena avfärdar riksdagens pensionsgrupps (som består av samtliga riksdagspartier utom V och SD) beslut att införa ett särskilt pensionärsbidrag som ”helt otillräckligt”. I stället efterfrågar fackförbundet en höjning av den avgift som finansierar hela systemet, samt en höjd pensionsålder.

Andra delar av fackföreningsrörelsen är skeptisk till höjda pensionsåldrar. LO:s ordförande Susanna Gideonsson uttryckte i höstas självkritik över att organisationen gav sitt godkännande till den höjning som beslutades om för tre år sedan. Vänsterpartiet, som alltså står utanför riksdagens pensionsgrupp, röstade mot åldershöjningarna och förordar en reformering av hela pensionssystemet.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) leder pensionsgruppen. Med anledning av Forenas undersökning säger han till Aftonbladet att pensionssystemet är ”underfinansierat” och ”inte möter de berättigade förväntningar som medborgarna har”. Han delar bilden av att pensionsavgifterna behöver höjas.

– Ett första steg är att partierna åtminstone kommer överens om en höjning till den nivå som det var tänkt från början, säger Shekarabi till Aftonbladet.

  • fattigpensionärer
  • pension
  • pensioner
  • pensionssystemet

Inrikes