Utrikes

Podemos närmar sig regeringsmakten

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez från socialdemokratiska PSOE och vänsterpartiet Podemos ledare Pablo Iglesias skakar hand i Moncloa-palatset i Madrid efter att ha kommit överens om den nya budgeten den 11 oktober. Foto: Fernando Calvo/AP/TT.

I och med en budgetöverenskommelse med de regerande socialdemokraterna har Podemos tagit ett steg närmare makten i Spanien. På sikt kan det öppna för en koalitionsregering.

Utrikes

Medan extremhögern fortsätter att fira framgångar runt om i Europa fortsätter delar av Sydeuropa att visa på en alternativ väg. I Portugal regerar socialdemokraterna med stöd av vänstern och kommunisterna sedan tre år tillbaka. I Spanien tvingades den konservative premiärministern Mariano Rajoy, som för många har inkarnerat den europeiska åtstramningspolitiken, avgå i juni efter att ha förlorat en misstroendeomröstning. I stället tog socialdemokratiska PSOE över makten i en minoritetsregering som bland annat stöds av vänsterpartiet Podemos. I förra veckan skedde ytterligare något som på lång sikt kan stärka vänsterns position i den spanska politiken.
Förra torsdagen kom PSOE:s ledare Pedro Sánchez och Podemos ledare Pablo Iglesias överens om en budget för det kommande året. Det innebär i sig ingen politisk omvälvning eftersom Podemos redan stödjer Sánchez regering. Men på längre sikt kan det lägga grunden för en framtida koalitionsregering mellan de två partierna.

Rullar tillbaka åtstramningen

Enligt journalisten och statsvetaren Pablo Castaño Tierno som forskar vid Autonoma Universitetet i Barcelona är det så beskedet ska tolkas.
– Överenskommelsen är mycket viktig, dels för dess innehåll och dels på grund av omstruktureringen av det politiska landskapet i Spanien som den medför. Avtalet innehåller viktiga skatte- och budgetmässiga förändringar, såsom en höjning av minimilönen med mer än 20 procent och vissa skattehöjningar för stora företag och höginkomsttagare. Det möjliggör också andra reformer, till exempel möjligheten för lokalregeringarna att reglera hyrorna i större stadskärnor. I ett större perspektiv innebär överenskommelsen att PSOE och Podemos, som inte lyckades komma överens om ett regeringssamarbete vid valet 2016, nu ingår i en allians, säger Castaño Tierno till Flamman.
Den nya budgeten är tänkt att kompensera den hårda åtstramning som spanska medborgare har utsatts för sedan finanskrisen. Bland annat kommer minimilönen att höjas från 732 till 900 euro över 14 månader, de lägre pensionerna kommer att öka med 3 procent, a-kassan för arbetslösa över 52 år kommer att öka, och anslagen till högre utbildning och bostäder för äldre kommer att höjas. Dessutom kommer skatten på förmögenheter större än 10 miljoner euro att öka med en procent, skatten på inkomster över 130 000 euro per år kommer att öka och finansiella transaktioner inom landet ska beläggas med en skatt på 0,2 procent.

Avtalet innehåller viktiga skatte- och budgetmässiga förändringar, såsom en höjning av minimilönen med mer än 20 procent

Budgeten innehåller också flera delar som innebär ett tydligt ideologiskt brott med den politik som drevs av föregående regering. Till exempel finns där ett lagförslag om skärpta straff för våld mot kvinnor och ett förslag som skulle rulla tillbaka flera delar av Rajoys viktiga arbetsmarknadsreform från 2012 som inskränker rätten till kollektiva löneförhandlingar.

Podemos inflytelserikare än någonsin

Det faktum att båda partierna står bakom det 50-sidiga dokumentet, och inte bara PSOE trots att de sitter ensamma i regering, signalerar att samarbetet är tänkt att sträcka sig längre än över det kommande budgetåret.
”Det är början på en ny period i spansk politik, som kommer att leda till en regeringskoalition”, sade Podemos ledare Pablo Iglesias till tidningen El País i fredags.
Castaño Tierno håller med om den beskrivningen.
– När han vann misstroendeförklaringen mot Mariano Rajoy i juni vägrade Pedro Sánchez att ingå i en koalition med Podemos. Den här budgetöverenskommelsen visar att den existerande maktbalansen mellan de två partierna har blivit oundviklig: PSOE har 84 säten i parlamentet medan Podemos och dess allierade har 67. Podemos har blivit mer inflytelserikt än någonsin i och med denna överenskommelse.

Avtalet innebär också att det politiska landskapet i Spanien struktureras om.
– Det förflyttar gravitationscentrum från den nyliberala mitten-högern kring konservativa PP och det liberala Ciudadanos, som tillät Mariano Rajoy att regera fram till juni, till mitten-vänstern. Det kommer förmodligen att få en positiv påverkan på resultaten för PSOE och Podemos i regional- och lokalvalen 2019, säger Castaño Tierno.
Det finns dock hinder för att samarbetet ska kunna bli verklighet. För det första har PSOE och Podemos inte majoritet i parlamentet. Budgeten kommer därför kräva stöd från flera mindre partier, såsom baskiska PNV och de katalanska självständighetspartierna. De senare har dock redan krävt att de katalanska politiska fångar som fortfarande sitter fängslade sedan förra årets självständighetsomröstning ska friges i utbyte mot sitt stöd. Problemet är att det inte finns mycket Sánchez kan göra åt det.
– Sánchez kan inte befria de katalanska politiska fångarna. Det enda han skulle kunna göra är att rekommendera domarna att de kräver att de frikänns i rättegången. Dock har regeringen redan vägrat att utöva detta inflytande eftersom det skulle tolkas som att den lägger sig i rättssystemet, även om det inte alls skulle vara allvarligare än de övertramp som sker systematiskt, säger Castaño Tierno.
Han hävdar dock att det är troligt att de katalanska självständighetsivrarna kommer att stödja budgeten ändå i utbyte mot några smärre förändringar.

EU-kommissionen kan blockera

Det andra hindret är Bryssel. Efter att den nya budgeten antas av parlamentet måste den godkännas av EU-kommissionen. Det är inte en självklarhet eftersom höjda utgifter innebär att Spanien, vars statsskuld är 100 procent av BNP, kommer att öka sin statsskuld. I fråga om underskott är Spanien redan den sämsta eleven i EU. Sánchez kommer därför att behöva förklara hur han ska hålla budgeten.
Men enligt Castaño Tierno är även detta hinder överdrivet.
– Budgeten innebär höjda statliga utgifter, men den utmanar inte underskottsmålet som fastställs av EU-kommissionen. Det innebär att om Kommissionen skulle motsätta sig den kommer det att ses som en rent politisk protest mot en lätt socialdemokratisk vridning av regeringspolitiken. Med tanke på att de har accepterat den portugisiska regeringens budget och redan har problem med den högerextrema italienska regeringens budget är det inte troligt att de kommer att blockera den spanska budgeten, säger han.
Utsikterna för att den spanska regeringspolitiken vrids åt vänster och att ett vänsterparti för första gången når regeringsmakten ser därför ljusa ut. Förutsättningen är dock att de båda partierna når en majoritet tillsammans med stödpartierna i nästa parlamentsval som är planerat att hållas 2020.
– Om resultatet i parlamentsvalet 2020 möjliggör en koalitionsregering mellan PSOE och Podemos är det troligt att en sådan blir verklighet. Det beror dock också på om det uppstår några koalitionsregeringar på regional eller lokal nivå efter valen 2019. Om det är fallet kommer en koalition på riksnivå att bli mer trolig, säger Castaño Tierno.
Han tillägger dock att man inte kan utesluta att högern får majoritet vilket skulle omöjliggöra det hela.

  • Pablo Iglesias
  • Podemos
  • PSOE
  • Spanien

Utrikes