Inrikes

Protester mot Försvarets flygningar över Vättern

Vättern är en viktig dricksvattentäkt.

Försvarsmakten vill göra flygövningar över Vättern i sammanlagt nästan tre månader per år framöver. Sjön är en stor dricksvattenreserv och viktig för fiske och friluftsliv.
 – Det kommer att påverka miljön, säger Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet i Örebro län.
 Men Försvarsmakten menar att det inte finns någon risk för miljöförstörelse.

Inrikes

Försvarsmakten vill utöka sina flygdagar kraftigt över Vättern, från tio dagar per år till 80. Övningarna innebär bland annat att man skjuter på mål i vattnet från flygplan och helikoptrar under nätterna. Lokalt har det väckt protester.
– Det kommer att påverka miljön, säger Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet i Örebro län.
Framför allt är det en ökad risk för bly- och fotogenutsläpp som oroar. Jihad Menhem påpekar att Vättern är Europas största dricksvattenreserv. Redan idag hämtar Askersunds kommun sitt dricksvatten därifrån. Just nu håller även länets kommuner och länsstyrelsen på med ett projekt där det planeras att stora delar av Örebro och delar av hela Mälardalen ska få sin dricksvattenförsörjning från Vättern. Enligt miljöbalken borde området vara skyddat.

Viktigt för fisket

– Området är också viktigt för friluftsliv och fiske.
Kan du ha förståelse för att Försvaret behöver ställen att öva på?

– Jo, men inte på skyddade naturområden.
Miljöpartiet går på samma linje.
– Vi vill inte ha några övningar alls i Vättern, eftersom det är kommuner som tar sitt dricksvatten därifrån och vi vill inte ha någon utökning av övningarna, säger Malin Bjarnefors, från Miljöpartiet i Örebro, till Flamman.

Försvaret tillbakavisar

Från Försvarsmaktens sida slår man tillbaka kritiken.
– Det brukar vara så med vår verksamhet att man vill att vi ska vara någon annanstans, säger Folke Borg, chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.
Men är det inte extra känsligt när det rör sig om dricksvattentäkter?
– Med den kunskap vi har hittills så har vi inte kunnat fånga upp något som tyder på att det skulle ha någon inverkan på dricksvattnet.
I första hand är det Länsstyr­elsen som ger tillstånd till övningarna. Skulle någon part överklaga beslutet går ärendet till mark- och miljödomstolen och ytterst är det regeringen som fattar beslut.

    Inrikes