Opinion

Rädda jordklotet, krossa kapitalismen

Lars O. Nilsson om vad som behöver göras för att stå emot miljöförstöring och fascism.

Opinion

Nyligen skedde stora demonstrationer över hela världen mot det annalkande ekologiska sammanbrottet. Denna globala revolt befinner sig fortfarande i inledningsstadiet men är mänsklighetens sista hopp. Klimatkrisen är orsakad av kapitalismen i de rika länderna men den drabbar hårdast de fattiga ländernas fattiga med torka, översvämningar, stormar och andra naturkatastrofer. Krisen är global och kan bara lösas på ett globalt plan.

Man vet vad som måste göras: förbjuda utsläpp av växthusgaser, stoppa överförbrukningen av naturtillgångar, stoppa den sanslösa nedsmutsningen av jord, vatten och atmosfär med giftiga kemikalier, stoppa avfall som inte kan återvinnas av naturen, stoppa förstörelsen av den biologiska mångfalden och säkra rätten för andra arter.
Lösningarna på den ekologiska krisen är helt uppenbara, men vi får inte vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra det ekologiska sammanbrottet så länge vi lever under kapitalismen, eftersom profiterna tillåts gå före ekologiska angelägenheter.
Vi måste snarast erkänna att behoven av utveckling i många länder inte ger de rika västländerna andra valmöjligheter än att omedelbart och kännbart begränsa sina utsläpp av växthusgaser. Lite koldioxidskatt här och lite handel med utsläppsrätter där och enstaka frivilliga överenskommelser räcker inte.
Eftersom den vinsthungriga kapitalismen inte kan låta bli att förstöra världen så finns inget annat alternativ än att nationalisera och socialisera det mesta av näringslivet, och direkt planera det, till och med planera det mesta av den globala industriekonomin.

Med sju miljarder människor ihopträngda på en liten planet som håller på att få ont om resurser, med städer som försvinner under väldiga moln av föroreningar, med smältande glaciärer och istäcken, och arter som dör ut varenda timme så behöver vi förvivlat en plan för att undgå ekologiskt sammanbrott.
Samtidigt pågår en politisk högervridning i Europa och Nordamerika. Dess anhängare vill dela upp mänskligheten efter ras och ställning, och ses av en del som ett alternativ till nödvändigheten, och ett sätt att rädda det bestående. Därför är det nödvändigt med en antifascistisk offensiv för mänsklighetens skull.
Krossa kapitalismen! Rädda jorden!

    Opinion