Kultur

Den radikala barnboken

Radikaliteten som norm?

Kalle Lind skrev 2010 boken "Proggiga barnböcker" (Roos & Tegnér).

En bok upphör att vara radikal när inga föräldrar vägrar att läsa den högt för barnen menar Kalle Lind, väl bevandrad inom ämnet proggiga barnböcker.

Kultur

Finns det någonting, tror du, som gör barnboken till ett särskilt tacksamt medium för radikala idéer?
– Nja, möjligen då att publiken förväntas vara särskilt mottaglig och öppen och därmed formbar. Man ska böja i tid et cetera. Sedan kan kanske den förenkling och stilisering som är en nödvändighet i barnbokssammanhang vara tacksam för den som vill propagera för eller mot något.

Är barnboksförfattare och illustratörer mer radikala än andra författare?
– Den svenska barnlitteraturen har sedan 1940-talet dragit till sig såväl anarkistiska fritänkare som mer socialdemokratiskt inriktade reformivrare. Svenska barnboken i sig har, åtminstone i perioder, haft en status som radikal och konstnärligt spännande.

Finns det några radikala koncept som har blivit normativa inom mediet?  
– I dag – oklart. Det görs barnböcker med politiskt material i dag, men de flesta av barnbokens kreatörer har en relation till ett sjuttiotal som med viss rätt skylldes för att vara dogmatiskt och plakatpolitiskt övertydligt. Då, på sjuttiotalet, fanns det förstås ett antal återkommande motiv: demonstrationer, barn som informeras om en orättvisa och organiserar sig, miljöproblem som visar sig bero på kapitalisters lönsamhetsbegär och så vidare.

Är det någon eller några av 70-talets proggiga barnböcker som du skulle beskriva som radikala i dag?
– Ja. Det beror förstås på hur vi definierar radikal, men Sven Wernströms ungdomsböcker, Horst Tuuloskorpis fotoböcker eller Barbro Lindgrens Loranga är alltjämt samhällskritiska och/eller utmanande på olika sätt. Att somliga yttre faktorer har försvunnit – som Vietnamkriget – hindrar inte att budskapet fortfarande är kristallklart.

När upphör en barnbok att vara radikal? 
– När inga föräldrar vägrar att läsa den högt för barnen. Samma svar kan dock också appliceras på frågan ”när upphör en barnbok att vara reaktionär?”

Vilken barnbok är radikal 2018?
– Mördarens apa av Jacob Wegelius. En bok som är radikal i ordets vackraste bemärkelse: orädd, utmanande, icke-hycklande.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • barnböcker
  • Den radikala barnboken
  • Kalle Lind
  • Mördarens apa
  • Proggiga barnböcker

Kultur