Nyheter

Rätt av piloterna att ta strid

"Piloternas strejk är ett positiv exempel på motsatsen till splittring, nederlag och acceptans av försämrade villkor", skriver debattören. Foto: Johan Nilsson/TT.

Fler kollektiv i arbetarklassen och med dem närstående mellanskikt borde ta efter piloterna på SAS som nyss avslutade sin strejk med framgång.

Nyheter

Fler kollektiv i arbetarklassen och med dem närstående mellanskikt borde ta efter piloterna på SAS som nyss avslutade sin strejk med framgång. Kravet som piloterna ställt om att alla ska omfattas av samma lönesystem gick igenom. Piloterna har varit duktiga på att utnyttja sin position i produktionen för att driva igenom sina krav och inte genom att vara lydiga.
När fackförbund inom tjänstemannasektorn förespråkar individuell och större lönespridning, blir piloternas strejk ett positiv exempel på motsatsen till splittring, nederlag och acceptans av försämrade villkor.
Men piloterna är inte ensamma att agera gemensamt inom tjänstemanna-kollektivet. Under en lång rad av år har sjuksköterskors studenterna organiserat sig för att höja sina löner. Metoden har varit simpel men inte självklar. Genom att tillsammans bestämma sig att inte acceptera en lön under 25 000 kronor.

Inom LO-kollektivet vet vi att det inte finns något annat sätt att nå framgång än genom att organisera oss kollektiv och ta striden kollektivt. Tjänstemännen har ju länge förespeglats och förespeglar att det är individualismens lov som är vägen, förhoppningsvis kan piloternas seger vara en signal till vilken väg som ger framgång.
Taxibranschen, en annan sektor som delar många av flygets erfarenheter gällande aggressiva kapitalister, har även de på senare tid sett tecken på kollektivt motstånd mot attacker på löner och villkor. Under våren har vi kunnat läsa och ta del av hur taxibilar i kortege genom Stockholm manifesterat för att få ett slut på orimliga arbetsvillkor, med arbetsdagar upp till 12 timmar utan att kunna försörja sig. Vill du veta mer om det föreslår jag att du ser den nyss utkomna dokumentären ”Taxiklubben” av filmaren Johan Palmgren.

Därför är min uppmaning till dig, låt dig inspireras av piloterna, taxiförarna och sjuksköterskorna, gå till din arbetsplats och se vad just ni kan göra för att agera kollektivt. Det är endast genom att vi själva på arbetsplatsen organiserar oss och tar kamp för våra intressen vi kan vända utvecklingen till seger, det visar pilotstrejken!

  • piloterna
  • SAS
  • strejk

Nytt