Inrikes

Regeringen svänger om minimilöner efter kompromiss

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på väg in till möte med EU:s ministerråd. Regeringen har bytt fot och är nu för det reviderade förslaget om minimilöner. Foto: Wiktor Nummelin/TT.

EU:s ministerråd har förändrat sitt förslag om minimilöner så mycket att det inte längre hotar den ”svenska modellen”, enligt regeringen. LO är dock fortsatt skeptiskt.

Inrikes

På måndagen antog EU:s ministerråd sin position om de föreslagna europeiska minimilönerna. Den svenska regeringen har tidigare argumenterat hårt emot förslaget, men röstade nu för. Det beror enligt regeringen på att förslaget har förändrats så pass mycket att den ”svenska modellen” – där staten i teorin lämnar över arbetsmarknadsfrågor till fack och arbetsgivare – inte längre hotas.

Bland annat ska stater inte längre få i uppgift att upprätta en handlingsplan om ett lands kollektivavtalstäckningsgrad faller under 70 procent. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) säger till tidningen Europaportalen att regeringen har gjort ”stora förhandlingsframgångar”.

– Det förslaget som nu ligger på bordet värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Den innehåller inga krav på att vi ska lagstifta om minimilöner, allmängiltighetsförklaringar [av kollektivavtal så att de gäller alla i en bransch, Europaportalens anm.] eller individuella rättigheter. Det enda Sverige behöver göra är att främja kollektivavtal.

Men riksdagens EU-nämnd, som röstade om hur regeringen skulle förhålla sig till ministerrådets förslag, var oenig. Högerblocket är fortsatt oroat över att förslaget hotar den ordning som finns i Sverige.

– Vi delar inte [regeringens] uppfattning. Det finns stora risker med detta, exempelvis att EU-dom­stolen skulle tolka direktivet allmänt. Vi tycker att det är viktigt att den svenska arbetsmarknaden själv bestämmer över lönebildningen, säger moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström till Europaportalen.

Vänsterpartiets facklig-­politiska sekreterare Gunnar Westin säger till Flamman att V ”delar regeringens och LO:s bedömning” att det omförhandlade förslaget inte innebär att Sverige behöver införa minimilöner. Han säger också att det är bra att Sverige antar kompromissen och fortsätter att vara med i lagstiftnings­processen, men att det finns en viss risk att förslaget ändras efter den förhandling med EU-parlamentet och EU-kommissionen som nu ska inledas.

– Skulle det resultera i ett sämre förslag så kan Sverige rösta nej, och då skulle vi som parti också tycka att Sverige borde det.

LO fattade nyligen kongressbeslut om en särskild markering mot europeiska minimilöner. Förste vice ordförande Therese Gouvelin kallade i förra veckan det nya kompromissförslaget ”det bästa vi sett hittills” i SR Ekot, men förtydligade sedan i tidningen Arbetet att hon är fortsatt orolig över att EU lägger sig i lönenivåer.

– Regeringen måste slå fast de röda linjerna. Att EU inte får gå in på lönebildningens område. Att vår modell ska värnas. Det kan jag garantera dig, det kommer vi ha noggrann koll på att regeringen också gör.

Inför förhandlingarna med kommissionen och parlamentet vill svenska regeringen nu göra ett så kallat protokollsuttalande. Det är en för Sverige ovanlig markering i EU och skulle enligt Eva Nordmark klargöra Sveriges motstånd om parlamentet börjar ”trycka in” saker i förslaget.

  • minimilön

Inrikes