Inrikes

– Reinfeldt flyr från ansvaret för arbetslösheten

Statsministern frågas ut i SVT-studion.

Inför slutdebatterna håller Reinfeldt på att ta fram en ny argumentation för att ta udden av jobb-misslyckandet. Han får nu kritik av LO och TCO.

Inrikes

När SVT förra torsdagen pressade Fredrik Reinfeldt kring arbetslösheten hade han två argument. Det första var att det var viktigare att tala om individer än siffror.
– Ja vi jobbar ju nu i väldigt hög utsträckning. Vi fick siffror häromdagen på att vi har nu 4,7 miljoner lite drygt som är sysselsatta.
Reinfeldt ville med detta komma undan att arbetslösheten, som brukar räknas i procent i samhällsdebatten, är högre än under Göran Persson. Att de två siffrorna kan vara sanna samtidigt beror på att befolkningen har ökat. Vi har alltså fler sysselsatta och fler arbetslösa. Men det vanliga sättet att räkna är att räkna arbetslösheten respektive sysselsättningen i procent.

Men Reinfeldt kom också med ett nytt argument, att fler söker jobb. Som svar på Mats Knutssons påstående att andelen människor i Sverige som har ett jobb är lägre svarade Reinfeldt:
– Fler vill ha ett jobb. Arbetsutbudet i Sverige växer. Varför? Ja, jag nämnde bland annat att vi har sjunkande ohälsotal. Vår reform som gör att färre är långtidssjukskrivna, färre lever med förtidspension gör naturligtvis att allt fler – och det beror ju delvis på de reformer vi har gjort – nu vill ha ett arbete.  
Roger Mörtvik, Samhällspolitisk chef på TCO är kritisk till svaret.  
– Det här är ju ett sätt att komma från ansvaret.
– Det visar också att man tar väldigt lätt på problemet. Vi har ett gigantiskt samhällsproblem med åtta, nio procents arbetslöshet idag och det är ett politiskt ansvar att få ner den, säger han till Flamman.
Man kan av Reinfeldts argumentation få intrycket att Sverige är på väg bort från utanförskap och långtidsarbetslöshet. Men det är snarast tvärtom menar Roger Mörtvik.
– Den höga arbetslöshet vi ser nu betyder att de långtidsarbetslösa får ännu svårare att hitta jobb, säger han.

Utbudet matchar inte efterfrågan

Fler arbetslösa innebär på sikt också en ökning av gruppen långtidsarbetslösa.
– Det verkliga problemet är att var tredje arbetslös nu är långtidsarbetslös. Och jag kan inte se några åtgärder som på allvar får ned arbetslösheten något sånär snabbt framöver. Så det finns en stark risk för att fler slås ut permanent.
LO:s chefsekonom Lena Westerlund säger till Flamman att Reinfeldts svar på ett sätt är konsekvent – regeringen har fört en politik som inriktats på att öka utbudet, alltså få fler att söka jobb.
– Ja, man har ökat utbudet till ett väldigt högt pris. Men utbudet matchar inte efterfrågan. Alliansen har inte löst problemet.
Fler människor är ute på arbetsmarknaden, men många av dem saknar utbildning för de jobb som utannonseras och är stigmatiserade av att ha varit förtidspensionerade, säger Westerlund.
LO efterlyser utbildning och lönebidrag för att man skall kunna pressa ner arbetslösheten. Gör man inte det ställer man en massa människor i en svår situation.
– Är det rimligt att pressa ut människor när läget är som det är nu?
Att bekämpa arbetslösheten innebär inte bara att skapa ett utbud, utan vårda det också, säger Westerlund. Och sedan handlar det om efterfrågan.
– Hur har man hanterat efterfrågan? Inte speciellt bra.
När Flamman ringer runt till politiker i oppositionen är det flera av dem som säger att Reinfeldts svar är obegripligt. Vänsterpartiets ledamot i arbetsmarknadsutskottet Josefin Brink, säger till exempel att Reinfeldts svar är helt irrelevant.
– Att dribbla med statistik har nu blivit Fredrik Reinfeldts gren. Det är väl inte en lyckad politik att fler söker jobb om de sedan inte får några jobb!

  • Valet 2010

Inrikes