Kultur

Repeal the 8th

En abortmotståndare i Dublins centrum säger sig kunna omvända vilken abortanhängare som helst på 180 sekunder. Bredvid honom står flygbladsutdelaren Michael Galvin som skyller storföretagen och etablissemanget för avskaffandesidans framgångar. Foto: Zuzanne Ohlson.

Den 25 maj går Irland till folkomröstning om avskaffande av abortförbudet i grundlagen. I Dublin möter Erik Haking en antiabortkampanj som präglats av katolska PR-byråer och konspirationsteorier men som ändå ser ut att ta hem spelet.

Kultur

På O’Connel Street i centrala Dublin står en man – misstänkt likt Britain’s Got Talent-sensationen Paul Potts – och lovar att på 180 sekunder omvända vilken abortanhängare som helst. Bredvid honom står flygbladsutdelaren Michael Galvin som förklarar att Irland för närvarande lyder under en homosexuell ledare (Leo Varadkar) ”som själv aldrig kommer få barn” och tillsammans med resten av det politiska etablissemanget, storföretagen och media försöker tvinga fram en uppluckring av det irländska totalförbudet mot abort.

Efter ett flertal uppmärksammade dödsfall bland kvinnor som nekats abort de senaste åren har det vuxit fram en rörelse på Irland som krävt att konstitutionens åttonde tillägg – som innebär att förbudet mot abort är fastlaget i grundlagen – avskaffas. Kampanjen kallas Repeal the 8th (”upphäv det åttonde”) och den 25:e maj ska irländarna ta ställning i frågan genom en folkomröstning. Om avskaffandet går igenom väntas parlamentet lagstifta om fri abort fram till och med 12:e veckan, men även att läkare ska ha rätt att neka till att utföra abort i enlighet med en så kallad ”samvetsklausul”.

Efter att 62 procent av irländarna röstade för att tillåta samkönade äktenskap 2015 och framstående irländare som Cilian Murphy och (naturligtvis) U2 aktivt kampanjat för att avskaffa konstitutionstillägget har de flesta – framförallt i de urbana delarna – förväntat sig en relativt enkel seger.

Så sent som i december ledde också sidan för att avskaffa tillägget stort. Men i den senaste mätningen hade Ja-sidan krympt från 62 procent till 45 procent och med 18 procent som uppgav att de fortfarande var osäkra. Tidningen Independent har påpekat att om mönstret upprepas från omröstningen rörande samkönade äktenskap så kommer de osäkra till stor del att landa hos Nej-sidan. Därmed skulle dessa stå som segrare och abortförbudet förbli fastställt i grundlagen.

Det här insåg Nej-sidan på ett tidigt stadium. Den irländske ärkebiskopen kallade resultatet i omröstningen rörande samkönade äktenskap för en ”väckarklocka”. Under en längre tid – i sviterna av pedofilskandaler och stadigt fallande medlemskap – har den katolska kyrkan tappat delar av sitt av tradition så starka inflytande.

Även om man inom organisationen inte sett kyrkans läror i behov av en uppdatering så har man definitivt sett det rörande dess arbetsmetoder. Inför vårens omröstning har abortmotståndare på Irland därför tagit hjälp av den kristne affärsmannen Ryan Dellacrosses bolag Fuzati. Fuzati är något så fromt kristet som en katolsk PR-byrå ”där innovation möter tradition” som bland annat lockar potentiella kunder med sina ”10 budord om katolsk marknadsföring”. Huvudkontoret återfinns i Texas men man har även en filial i Dubai.

Framstående Irländare som Cilian Murphy och (naturligtvis) U2” har aktivt kampanjat för att avskaffa det åttonde konstitutionstillägget

”Ja-till-livet”-kampanjen Protect the 8th tillhör de som lockats av att anlita Fuzati, som via framförallt Facebook lyckats identifiera irländare som utgett sig för att vara osäkra inför valet. Dessa har sedan fått skräddarsydd reklam för påstått ”objektiva” informationssidor gällande abortlagstiftningen (jämför med hur Svenskt Näringsliv via sidor som ”Arbetsmarknadsnytt” och ”Ekonomifakta” endast påstår sig redovisa odiskutabla fakta som svävar över alla snäva särintressen inom politiken) där det bland annat – felaktigt – påstås att abort kommer att vara tillåtet upp till 6:e månaden om tillägget avskaffas.

När Fuzatis och Nej-sidans metoder uppmärksammades svarade Google och Facebook med att blockera alla annonser rörande omröstningen 25:e maj. Ja-sidan jublade över att ”de som inte bestämt sig kommer hitta fakta i stället för påhitt” medan Nej-sidan – bland annat genom Protect the 8th:s offentliga kanaler – anklagat storbolagen för att vara i maskopi med regeringen och etablerad media som tillsammans tar till desperata åtgärder för att förhindra att Nej-sidan går om och vinner på slutet.
Det är just det som Michael Galvin syftar på när han särskilt pekar ut ”storbolagen”, och ”etablissemanget” – dit han uppenbarligen inte inräknar katolska kyrkan – som agenter för Ja-sidan. Vidare menar han att Ja-sidans anhängare manipulerats av media och att abort på Irland på sikt skulle leda till ett underskott på kvinnor eftersom flickbebisar tenderar aborteras i högre utsträckning än pojkbebisar.

I opinionsmätningarna har annonsförbudet däremot inte skadat Nej-sidan. Tvärtom. Samtidigt har Ja-sidan anklagats för att alienera många potentiella röstare genom att låta andra frågor än den om att avskaffa tillägget blandas in i de olika kampanjerna, vilket även lett till en ökad splittring inbördes.
I Dublin förväntas hursomhelst Ja-sidan vinna en övertygande seger och stämningen är god på bokcaféet Books Upstairs som stolt proklamerar ”Repeal” från övervåningens fönster ut mot gatan och skyltar med antologin Repeal the 8th, som sammanställts av en av landet mest framstående feministiska opinionsbildare Una Mullally.
Michael Galvin med sällskap väcker mest åtlöje där de står och får gott om gliringar slängda emot sig. Men enligt opinionen är det ändå de som har anledning att vädra morgonluft.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • abortförbud
  • åttonde tillägget
  • Dublin
  • folkomröstning
  • Irland

Kultur