Ledare

Rika köper sig förbi vårdkön – fattiga betalar med sina liv

På Dagens Nyheters ledarsida vill man förbättra sjukvården genom mer av samma vårdval och ytterligare privata försäkringar. Det är helt verklighetsfrånvänt, skriver Zina Al-Dewany. Foto: Isabell Höjman/TT.

Är du orolig för att sjukvården inte kommer hålla måttet när du väl blir sjuk? Har du dåliga erfarenheter av att stå i kö till vården? Inga problem! I alla fall inte om du är ung, frisk och rik. Då kan du fixa en privat sjukvårdsförsäkring. Om inte, så kan du börja oroa dig nu.

Ledare

Det är inte alla som ens vet om att de existerar, men de privata sjukvårdsförsäkringarna blir allt fler. Alltså inte en sjukförsäkring som täcker lönebortfallet om du blir sjuk, utan en som täcker ditt vårdbehov. De olika försäkringarna lovar allt från kortare kötider till operation till en snabbt påbörjad behandling. Men de kostar också olika mycket. Ett exempel är en av Skandias försäkringar som kostar över 16 000 kronor per år, medan Folksams billigaste kostar 800 kronor per år. Priset beror på vad som ska ingå, men också på vem du är.

Ju äldre eller sjukare du är, desto mer kostar försäkringen. Ju mer behov du har av vård, desto mer kommer det kosta. Egentligen ska det inte spela någon roll vad de privata företagen vill ha för kostnader, i Sverige är ju vården jämlik – oavsett vem du är så har du samma rätt till vård. Eller?

Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen sin årsrapport. Den visar att skillnaderna i hälsa beroende på utbildningsnivå bara blivit större de senaste elva åren. Det beror inte på att individen inte ”tar hand om sig själv”, utan om att klassamhället dödar människor i förtid. Medellivslängden skiljer sig över sex år för de med och utan eftergymnasial utbildning. Sett till psykisk ohälsa, är självmordsrisken högst bland de med enbart förgymnasial utbildning. Att inkomstskillnaderna ökat i Sverige tillsammans med skillnaderna i hälsa är alltså ingen slump, de hänger ihop. Det gör det ännu viktigare att kunna ge alla samma förutsättningar för att få en god vård. Men högern och vänstern är inte riktigt överens om hur det ska gå till.

De privata försäkringarna lovar allt från kortare kötider till operation till en snabbt påbörjad behandling. Men de kostar också olika mycket

I helgen kunde vi läsa en osignerad ledare i Dagens Nyheter (18/3, 2018) som vill tipsa om hur den svenska sjukvården ska förbättras. Bland annat genom ”trimmade vårdval” och fler privata försäkringar. Det är verklighetsfrånvänt, och frågan är om hela ledarredaktionen bor i Stockholm? För i moderatstyrda Stockholms län finns allra flest vårdval – privatiseringar som bara under 2016 kostat 1,3 miljarder mer jämfört med kostnadsutvecklingen i den övriga sjukvården. Samtidigt har tillgängligheten blivit allt sämre.

Vårdgivare flyr fattiga områden och etablerar sig i rika områden. Där är valfriheten stor, och det är lätt att köpa sig god hälsa med en ”kompletterande försäkring”. För andra har den politiken lett till färre friska och levda år. Som tur är kan det förändras. Använd just Stockholms län som ett skräckexempel där vårdvalet gett sämre tillgänglighet för många äldre och sjuka. Där vården blivit mer ojämlik i valfrihetens namn. Här har vi själva både ansvar och makt att rösta bort politiker i det kommande valet som inte vågar stå upp mot privatiseringar och erkänna att Stockholms borgerliga vårdpolitik är en skamfläck snarare än en förebild.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

    Ledare