Opinion

Så här vill vi förklara V:s socialism

Produktionsmedel. Arbetarna ska i högre grad äga företagen de jobbar i, anser insändarskribenterna. Foto: Marcus Ericsson / TT

Socialismen är ett alternativt ekonomiskt och politiskt system. Det borde framgå i Vänsterpartiets nya partiprogram.

Opinion

Vi håller med Lisa Ahlqvist, Christina Snell Lumio och Anders Neergaard om att vi ska ha kvar kapitalismens avskaffande i partiprogrammet. (Flamman 17/1). Samtidigt är det logiskt att programförfattarna har tagit bort meningen om avskaffandet eftersom socialismen i programförslaget är citat ”idégemenskap och rörelse” och inte något alternativt ekonomiskt och politiskt system.
Trots bugningen för marxismen, så finns i programförslaget knappast heller ett spår av historiematerialistiskt tänkande. Kopplingen mellan produktivkrafter, produktionsförhållanden och vår socialistiska ideologi saknas. Om vi ska avskaffa kapitalismen måste vi kunna tala om för människor ungefär hur vår socialism ser ut och hur vi ska komma dit.
Därför är vi 18 – vi hoppas på fler – partimedlemmar från olika ställen i landet som arbetar på en motion med denna ungefärliga skrivning:
Vår socialism är frihetlig. Demokratisk makt ska ersätta kapitalmakten. De arbetande människorna ska slippa främlingskapet och underordningen i den kapitalistiska produktionen och få makt över sitt eget arbete. Vår socialism ska växa fram samtidigt som den parlamentariska demokratin fördjupas. Vår strävan efter socialism är internationell.
Socialismen byggs gradvis underifrån, men med stöd av politiska beslut. Den kan ha formen av arbetarstyrda företag, konsument- eller producentkooperativ. Den kan också gå vägen via löntagarfonder eller löntagarägda pensionsfonder. De anställda ska ges lagstadgad rätt att ta över lönsam produktion som ägaren vill lägga ned.
Kapitalismens moderna produktivkrafter har gjort att de arbetandes kunskap blivit allt viktigare jämfört med de pengar kapitalisten investerar. I ett modernt högteknologiskt företag har det så kallade intellektuella kapitalet blivit många gånger mer värt än det döda kapital i form av maskiner och anläggningar som redovisas i balansräkningen.
En ny teknik som drivs på rätt grunder har stora möjligheter att frigöra oss från enformiga och slitsamma arbetsuppgifter. Den kan möjliggöra det goda arbetet.
Socialismen kommer att ha brister och inslag av konflikt, men också oändliga möjligheter till liv och förändring. Fullt utbyggd innebär socialismen att kapitalismen är avskaffad.”

 

    Opinion