Nyheter

Säg nej till svensk vapenexport

Den svenska vapenexporten är orättfärdig och saknar folkligt stöd, menar debattören. Foto: Jessica Gow/TT

Författaren Olle Sahlström om att Sverige måste sluta exportera vapen som göder och föder krig, bidrar till fattigdom och växande klassklyftor.

Nyheter

Sveriges vapenexport har ökat. 1978–1982 var den 0,3 procent av världens totala vapenexport. 2011–2015 stod den för 1,5 procent. I förhållande till Sveriges storlek och invånarantal hör Sverige till de länder som exporterar mest i världen. 2011 var Sverige det land som exporterade mest vapen per person. Mellan 2011–2015 har Sverige legat på mellan andra och tionde plats på listan över vapenexport per capita. Samtidigt vet vi att internationell vapenhandel är en av de absolut mest korrupta branscherna i världen. Forskning uppskattar att vapenhandeln är ansvarig för cirka 40 procent av all korruption i globala transaktioner.
2011-2015 gick i genomsnitt 31 procent av svensk vapenexport till stater med avsevärda demokratiska brister. I snitt 14 procent gick till diktaturer, såsom Brunei, Saudiarabien, Bahrain och Oman, för att nämna några av dem. 2011 gick totalt 56 procent av den svenska vapenexporten till icke-demokratiska stater (Den svenska vapenexporten, Linda Åkerström, Leopard, 2016).

Vi vet att svensk vapenhandel direkt och indirekt bidrar till de krig människor flyr ifrån

Vi vet att svensk och internationell vapenhandel göder och föder krig, bidrar till fattigdom och växande klassklyftor och utgör hinder för mänskliga fri- och rättigheter. Vi vet att svensk vapenhandel direkt och indirekt bidrar till de krig människor flyr ifrån. Gång på gång briserar den ena vapenskandalen efter den andra i svenska medier. Och varje gång, år ut och år in, öppnar sig en avgrund framför våra ögon av korruption, hemliga transaktioner, beslut bakom lyckta dörrar och cynisk kommers. Men snart lägrar sig, gång efter annan, den stora tystnaden över en handel som inte tål insyn och som saknar folkligt stöd.
Det är hög tid att bryta den tystnaden. Därför tar Katarina församling i Stockholm initiativ till ett upprop som säger Ja till en human flyktingpolitik och ett tydligt Nej till svensk vapenexport. Vi vill att Svenska kyrkan ska gå i spetsen för ett annat och mer radikalt sätt att tänka och handla i fråga om säkerhet och hantering av konflikter. Ett första steg för denna tredje väg, att varken fly eller möta våld med våld, är att sätta stopp för svensk vapenexport!
I september är det kyrkoval; vad har kyrkopolitiker för åsikt i en fråga grundläggande för det kristna budskapet? Hur tänker och vad vill den politiska vänsterns kandidater göra?

I den judisk-kristna traditionen är drömmen om ett framtida fredsrike (shalom) hela tiden närvarande, innan statskyrklighet och anpassning till makten tog över. Fred är i denna radikala tradition långt mer omfattande än tillståndet mellan två krig. Fred inbegriper här social rättvisa och frihet från alla slag av förtryck. Denna samhällsomdanande tradition är också en av socialismen viktigaste idéhistoriska rötter. Och det är just den traditionen som Katarinauppropet anknyter till, Bergspredikans radikala budskap, Gandhis och Martin Luther Kings ickevåldspraktik.
Mer konkret; betyder nej till svensk vapenexport också nej till ett svenskt försvar? Inte alls. Men det betyder ett nej till ett försvar som ensidigt tänker militärt (se hur upprustningsivern nu griper tag i de flesta partierna). Det betyder ett stöd för en tyngdpunktsförskjutning från militärt försvar till civilt fredsbyggande; diplomati, kulturutbyte och facklig transnationalism.
Den svenska vapenexporten är orättfärdig och saknar folkligt stöd. Vare sig du är medlem i Svenska kyrkan eller inte, skriv under på Katarina församlings upprop; www.katarinauppropet.se!

  • vapenexport

Nytt