Utrikes

Sanktioner mot Wikileaks från flera håll

Utrikes

Visa och Mastercard har stoppat alla betalningar till Wikileaks. För Wikileaks, som i huvudsak lever på donationer via nätet är det ett hårt slag.
Skälet kortföretagen uppger är att det är emot deras regler att främja verksamhet som kan vara olaglig. Företrädare för Visa har sagt att det inletts en utredning om Wikileaks och att de spärrat organisationen medan den pågår.
Tidigare har även betaltjänsten Paypal valt att spärra Wikileaks, samt företaget Moneybooker, som givare har kunnat ge donationer genom. I Moneybookers fall har Assange hävdat att USA ligger bakom beslutet, något som har förnekats från företagets sida.

Allt fler företag har valt att neka samarbete med organisationen. Webbjätten Amazon vägrar numera att agera webbhotell åt Wikileaks. I det fallet tycks det enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters vara så att företaget utsatts för påtryckningar från den oberoende amerikanske senatorn Joe Lieberman, som leder en kommitté för inrikes säkerhetsfrågor för den amerikanska senaten.
Lieberman har senare gått ut och sagt att han hoppas att det blir ett gott och varnande exempel för andra företag som Wikileaks använder sig av. När det gäller webbhotell har man hittills lyckats hitta nya samarbetspartners när gamla har stängts ner.
Trots sanktionerna har det ännu inte formulerats några formella brottsanklagelser mot Wikileaks som organisation.

  • wikileaks

Utrikes