Inrikes

Val 2022

Schyman om Fi:s bakslag: Jag har inget ansvar

Gudrun Schyman bytte parti mellan valen. Foto: Fredrik Persson/TT.

Efter de interna striderna, och utan sin största profil, gjorde Fi ett katastrofval. Men Gudrun Schyman anser inte att något ansvar ligger hos henne.

– Jag ville ju att Fi skulle driva klimatnödläge och klimatpolitik på ett mer uttalat sätt, men det ville inte majoriteten, säger hon till Flamman.

Inrikes

Feministiskt initiativs första val utan Gudrun Schyman på partiledarposten blev en rejäl tillbakagång. Partiet tappade lokala mandat i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Gnesta. Samtidigt växte man på tre mindre orter: Gullspång, Strömstad och Kiruna. I just Kiruna har partiet drivit en kampanj mot en planerad grafitgruva och engagerat sig i frågan om långa avstånd till BB.

Som Flamman tidigare har rapporterat var Schyman drivande bakom den interna kampanjen för att göra om Fi till ett klimatparti. Efter att kongressen röstat för en annan linje startade Schyman istället Klimatalliansen, som hon själv inte såg som ett parti. Men Fi-ledningen tyckte annorlunda och påbörjade ett uteslutningsärende, med motivationen att hon engagerat sig i ett konkurrerande parti. I mars i år valde Schyman att själv lämna Fi.

Nu gör Fi ett katastrofval, efter djupa interna stridigheter och utan sin största profil. Schyman säger att hon inte har något ansvar för valresultatet.

– Nej, det kan jag inte tycka att jag har. Det är politiska beslut i Fi som majoriteten av medlemmarna har fattat som har inneburit att jag inte längre är medlem i Fi och att jag valt att göra på det här sättet. Jag ville ju att Fi skulle driva klimatnödläge och klimatpolitik på ett mer uttalat sätt, men det ville inte majoriteten. Då blir det ju så.

Gudrun Schyman fortsätter sin kommunpolitiska karriär genom nybildade Klimatinitiativ Simrishamn – en arvtagare från den lokala Fi-avdelningen. Schyman säger först att ”vi” fattade beslut om att Fi inte skulle ställa upp i valet, men ändrar sig sedan och säger att hon inte deltog på det beslutande mötet eftersom hon inte är medlem i Fi. Klimatinitiativ Simrishamn får ett mandat, som fylls av Schyman själv. Hon säger att partiet ska fokusera på att driva fram en lokal klimatomställning och kräva konkreta reformer: en koldioxidbudget, bildandet av ett klimatutskott, byggande av laddinfrastruktur till elbilar och införande av avgiftsfri kollektivtrafik.

– Det finns aktivism i kommunerna som vi också är en del i, vi är med i Fridays for future, samarbetar med Extinction Rebellion och ska försöka bredda det ännu mer.

– Vi ställde upp första gången och kom in på att renodla och lyfta upp den här frågan.

Utifrån sett kan det se ut som att ni får ett mandat för att er organisation är starkt förknippad med dig som person?

– Ja det kan man väl säga, att jag är en tydlig person i kommunpolitiken, men jag driver inte det här ensam. Det är inte en ”one woman show” liksom. Utan det här är en växande frustration över att klimatkrisen inte tas på allvar, säger hon och fortsätter:

– Men visst är det så, att jag är en välkänd person. Men det är också så att vi har nya personer som inte är helt okända, som har fingrarna i jorden och har lantbruk och är energirådgivare och allt möjligt.

Fi:s partiledare Teysir Subhi har tidigare sagt till GP att partiet gjort en ”gerilla-valkampanj ute i civilsamhället”. När valresultatet stod klart intervjuades hon av samma tidning och pekade då på omvärldsfaktorer.

– En botten är nådd. Sverige och Europa går åt ett felaktigt, rasistiskt håll. Min uppmaning till alla progressiva krafter i landet är att det är dags att resa sig nu.

    Inrikes