Nyheter

Se vind- och solkraften för vad den är

”En ogrundad bild av att vind- och solkraft är på väg att fixa det här åt oss är farlig för klimatet”, menar debattören Mikael von Knorring. På bilden ses ett vindkraftverk i Kiruna. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Mikael von Knorring hoppas på mer vind- och solkraft men ser att världen kommer behöva en säker kärnkraft också för att klara behovet.

Nyheter

Flamman rapporterade om framstegen med vind- och solkraft (nr. 1/2017), med rubriken att de tar över världen. Jag hoppas helhjärtat att de byggs ut så mycket det över huvud taget går, men bilden av att vind- och solkraft alltid kommer vara billigast i framtiden stämmer tyvärr inte. Det är bara sant på samma sätt som att cykeln är det billigaste sättet att ta sig från A till B. Det betyder inte att vi alltid kommer cykla.

Också de mest optimistiska prognoserna visar att det kommer byggas massor av ny fossilkraft, eftersom det kommer vara ett billigt sätt att ge elproduktionen stabilitet. Det fossila som stängs ser ut att ersättas av minst lika mycket nybyggen. Därför behöver vi förändra det politiska läget drastiskt.
EIA uppskattar att fossila kraftverk kommer stå för 7 PWh mer el 2040 än i dag. Sol-, vind- och kärnkraften ser ut att växa med 1, 2 respektive 2 PWh. De skulle då ge 3, 7 och 12 procent av världens elektricitet år 2040. För att klara tvågradersmålet skulle de siffrorna behöva bli säg 80 procent.

En ogrundad bild av att vind- och solkraft är på väg att fixa det här åt oss är farlig för klimatet. De länder som kört den linjen har landat i väldigt smutsiga elsystem. Danmark har till exempel många gånger högre utsläpp i elproduktionen än Frankrike. Tyskland släpper ut 30-40 procent mer än EU-snittet – och den siffran är större i dag än den var när de började sin energiomställning. Orsaken är att de tvingas hålla fossilkraftverken igång som backup.
För vänstern är den största poängen med att förstå begränsningarna i vind- och solkraften att se att världen kommer behöva kärnkraft också. Vi behöver lyssna på IPCC och forskningen där, precis som vi börjat göra om biotekniken. Det byggs massor av kärnkraft i världen och den kommer behövas för att vi ska ha en chans.

En annan poäng är att vi behöver diskutera begränsningarna för att den stora utbyggnad av sol- och vindkraft vi vill se ska hända på riktigt. Tyskland är ett varnande exempel här. Det var enkelt att säga ja till solpaneler i sig, men den dag de behövde dra enorma högspänningsledningar rakt genom bygden satte de lokala protesterna igång. Resultatet är att de tvingats stoppa utbyggnaden av solpaneler helt de senaste åren – trots att de fortfarande bara ger 6 procent av deras el.
Den sortens begränsningar finns också i Sverige. När Jens Ergon påstår att det skulle vara enkelt att ersätta det fossila med förnybart här, är det viktigt att notera att ingen i miljörörelsen har svar på hur ekvationen ska gå ihop i sin helhet. Sveriges fossilberoende är omkring 190 TWh – att jämföra med vindkraftens 17 TWh.

Vi behöver bli bättre på att ställa kritiska klimatfrågor till den gamla miljörörelsen. De vill väl, men ibland fungerar de som en egen ekokammare, en bra bit från forskningen. Sol- och vindkraften kommer inte vara ett mirakel, men de kommer betyda en hel del. Ser vi dem för vad de är, kommer det göra oss till bättre förespråkare för dem.

  • energiomställning
  • Kärnkraft
  • Klimat
  • miljö
  • solkraft
  • Vindkraft

Nytt