Inrikes

SJ anmält av facket för schemahaveri

Förutom att de anställda vid SJ blivit lidande av schemakaoset har det även inneburit många inställda avgångar, inte minst mellan Uppsala och Stockholm. Foto: Amir Nabizadeh/TT.

Anställda på SJ har larmat om att de inte får ihop privatlivet till följd av det nya planeringssystem som bolaget infört. Nu anmäler Seko SJ till Arbetsmiljöverket och under tisdagen lämnade en toppchef sin tjänst.

Inrikes

Flera pass på varandra, tågvärdar schemalagda som lokförare och personal som säger upp sig. Sedan SJ bytte planeringssystem i november har det rått kaos bland bolagets anställda. Personalen har vittnat om att de inte kan planera sin barnomsorg eller sitt sociala liv, att de fått sömn- och magproblem, konflikter med kollegor, ökade sjukskrivningar, utmattningssymptom och högt blodtryck till följd av det nya systemet.

– Jag har i dag skrivit under mitt uppsägningspapper. Jag känner att det är för mycket. Ett jobb ska inte påverka ens privatliv så negativt, det blir för jobbigt. Tyvärr, för jag älskar jobbet ombord. Men det funkar inte mer, sade en SJ-anställd till Arbetet.

Nu har alltså skyddsombud lämnat in fyra stycken så kallade 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket för att ledningen inte lyssnar på dem. Det rör sig om bland annat bristande insyn i schemaläggningen och riskanalyser som inte fullföljs.

– Vi vill att cheferna ska ta sitt ansvar. De måste inse att det är en jättedålig arbetsmiljö och att det inte bara går att skylla på att ett system är nytt, sade ersättaren för huvudskyddsombudet på SJ, Camilla Pettersson till Sekotidningen.

Enligt SJ arbetas det dock för fullt med schemana för att underlätta situationen.

– Det pågår ett jätteintensivt arbete med att både lösa problem på kort sikt och få ordning. Men också på lång sikt. Vi tar fram handlingsplaner och har löpande kontakter med fack och skyddsombud, säger Tobbe Lundell, presschef på SJ, till Flamman.

Det nya systemet sattes in delvis för att matcha ett nytt digitalt system som Trafikverket går över till, men också för att modernisera och effektivisera planeringen.

Personal har sagt upp sig och larmar om stora brister, finns det inte anledning att backa tillbaka till det gamla systemet tills problemen är lösta?

– Bristerna har uppkommit i en liten del av verksamheten. Till 95 procent fungerar det utmärkt. Där det är felaktigt och innehåller brister är i delar av Bergslagen och Mälardalen. Men där kommer vi snart få ordning på det också. Just nu drabbar det medarbetare och resenärer, säger Tobbe Lundell.

  • fack
  • fackligt
  • tåg
  • Transport

Inrikes