Inrikes

”Självklart har man känt till det”

Urban Ahlin förnekar att han ska ha bett om PR-hjälp för att vända opinionen mot Afghanistankriget i Sverige.

Avslöjandena från Wikileaks är graverande och nu måste det utredas vad som egentligen hänt. Det menar bedömare som Flamman talat med.
 – Man kan undra om det finns mer som väntar på att bli avslöjat, säger Hans Linde, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Inrikes

Justitieminister Beatrice Ask dementerar att hon känt till uppgifterna om USA:s och Sveriges samarbete kring terroristbekämpning. Men de Flamman talat med tvivlar på att det är möjligt.
– Självklart har man känt till det, det tvekar jag inte ett ögonblick på, säger Agneta Norberg, antikrigsaktivist.
Det var för några dagar sedan som Wikileaks  släppte rapporter där det framgår att USA skulle ha velat formalisera samarbetet mellan länderna i kampen mot terorrism. Men medarbetare till utrikesminister Carl Bildt och Beatrice Ask ska ha uttryckt önskemål om att det var bättre med informellt samarbete. Annars hade man varit tvungen att ta upp ärendet i riksdagen, vilket troligen skulle vara politiskt svårt, i synnerhet med tanke på FRA-debatten i Sverige.
– Det som kommit fram hittills ser förstås inte bra ut för alliansregeringen, men det måste tillkomma mer för att det ska bli politiska konsekvenser. Nu är mycket ord mot ord.
Det säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och medlem i Socialdemokraterna.
Det som gör det problematiskt att veta exakt vad som sagt är att rapporterna baseras på  amerikanska diplomaters uppfattning av mötena. De inblandade svenska tjänstemännen säger att det inte stämmer överens med deras bild.

Sanningskommission

Vänsterpartiet har gått ut och krävt en sanningskommission kring Sveriges samarbete med USA. Hans Linde motiverar det med att det finns ett stort informationsunderskott i frågan. Han tycker även det är oroande att det som hittills kommit fram är sådant som medier grävt fram.
– Man kan undra om det finns mer som väntar på att bli avslöjat. Det behövs oberoende parter som går till botten med det här.
Även Agneta Norberg stödjer en kommission.
– Sanningen måste komma fram. Många har anledning att hoppas att det här ska blåsa över, men vi får inte släppa det här nu, det får inte bli normalt att det ska vara så här.
Ulf Bjereld är mer kluven till om det är rätt väg att gå.
– Fördelen skulle vara att skapa klarhet i vad som hänt, samtidigt skulle det vara svårarrangerat i och med att det rör sig om hemligstämplat material. En sanningskommission skulle behöva få extraordinära befogenheter, som att hålla förhör under ed.
Bjereld vill främst se en prövning i konstitutionsutskottet kring de uppgifter som kommit fram.
– Efter det kan vi ta ställning till en sanningskommission.

S bad USA om PR

Ett annat uppseendeväckande avslöjande är att ledande socialdemokrater ska ha bett USA om PR-hjälp för att baxa igenom Afghanistankriget på hemmaplan. Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, ska så sent som 2008 ha uttryckt önskemål om att en afghansk regeringsmedlem skulle kunna komma till Sverige och ”redogöra för mänskliga historier som hur Sverige och Natos ansträngning gör att flickor kan gå till skolan, ser till att landet inte tas över av knarkbaroner och att talibanerna inte förtrycker folket.”
Något som Urban Ahlin har dementerat.
”Den som orkar läsa andremannens rapport kan snabbt konstatera att det inte stämmer. Däremot förklarade jag att det var viktigt för oss socialdemokrater att kunna förklara varför vi stödjer den FN-mandaterade ISAF-insatsen”, skriver han i en debattartikel i Aftonbladet.
Ulf Bjereld konstaterar att han är en av dem som orkat läsa rapporten och tycker inte  uppgifterna som kommer fram där har blivit feltolkade i medier.
– Sedan är Ahlins dementi vag i sig och bidrar till ökad förvirring.

Inget förvånande

Frågan är om Ahlin kan sitta kvar som utrikespolitisk talesperson. Även om det inte är olagligt att be om PR-hjälp från ett annat land för att ändra opinionen mot ett krig i det egna landet, finns en stark moralisk aspekt.
– Jag skulle inte i min vildaste fantasi kunna tänka mig att agera på det sättet som utrikespolitisk talesperson. Även om jag har svårt att se att något juridiskt fel har begåtts är det moraliskt förkastligt, säger Hans Linde.
Även han är skeptisk till Ahlins dementi.
– Det är förstås svårt att bedöma sanningshalten i enskilda diplomatrapporter, men jag finner det otroligt att en diplomat sitter och hittar på saker som inte skett.
Ingen som Flamman har talat med har varit särskilt förvånad över avslöjandena.
– Det är sådant jag brukar prata om när jag är ute och föreläser, det känns snarare som att jag får lite erkänsla för mitt slit, säger Agneta Norberg.
Generellt tycker hon att kunskapen om utrikes- och säkerhetspolitik är för låg, även inom Vänsterpartiet.
– Det är lite grann så att man har stannat inom den egna kommungränsen i Vänsterpartiet, det behövs massiva studier i det här ämnena.
Inte heller Ulf Bjereld är egentligen förvånad.
– Jag är i så fall snarare överraskad över naiviteten, om vi förutsätter att uppgifterna stämmer, att veckla in sig i resonemang om vad som riksdagen inte behöver få veta är ett sätt att uttrycka sig på som inte lämpar sig för en högre tjänsteman.
Han konstaterar även att Wikileaks har gjort det svårare att ha en dubbel agenda.
– När det sägs att Wikileaks avslöjanden skadar diplomatin så glömmer man att all diplomati inte är av godo. USA förde exempelvis ett intensivt diplomatiskt arbete inför kriget i Irak. Nu måste man hitta nya sätt att arbeta diplomatiskt.
Kommer det att leda till en ärligare och öppnare diplomati?
– I alla fall mer öppen.

  • wikileaks

Inrikes