Nyheter

”Självständighetsrörelsen vänder sig mot eliterna”

Demonstranter håller upp plakat med texten ”Frihet för politiska fångar” under en demonstration i Barcelona i söndags. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Kataloniens regeringschef överlämnade sig i söndags till belgiska myndigheter efter att ha flytt till Bryssel. Flamman talade med Lluc Salellas Vilar, kommunikationsansvarig för och styrelsemedlem i det antikapitalistiska katalanska självständighetspartiet CUP för att reda ut vad som hänt och vad som kan hända framöver.

Nyheter

 

Kan du i korthet sammanfatta vad som har hänt i Katalonien de senaste veckorna?
– Efter folkomröstningen 1 oktober försökte den katalanska regeringen få till stånd förhandlingar med Madrid om hur man skulle gå vidare. Madrid vägrade eftersom de hävdade att omröstningen var illegal och ökade i stället repressionen. Det pågick i tre veckor. Till slut beslutade den katalanska regeringen att man skulle ta saken i egna händer och utropa självständighet unilateralt. Då valde den spanska regeringen att använda artikel 155 och upphäva Kataloniens självstyre. Efter det delade sig den katalanska regeringen i två. En grupp med president Carles Puigdemont i spetsen åkte till Bryssel för att försöka få EU att ta ställning och göra konflikten internationell. De försökte också skydda sig eftersom en häktningsorder hade utlysts och de inte trodde att de skulle få en rättvis rättegång i Spanien. De övriga stannade i Barcelona men kunde bara sitta i två dagar innan de greps. Den spanska regeringen har nu utlyst nyval i Katalonien, vilket är grundlagsvidrigt eftersom bara den folkvalda katalanska presidenten kan göra det.

Puigdemont överlämnade sig till belgisk polis i söndags. Varför då?
– De ville undvika bilder där de grips av polis. De släpptes dock direkt eftersom den belgiska rätten till skillnad från den spanska anser att man inte behöver sitta häktad under tiden som ärendet behandlas. Det belgiska rättsväsendet har nu två månader på sig att bestämma om de ska utlämnas till Spanien eller inte. Det skulle i så fall i princip sammanfalla med nyvalet 21 december. Flera katalanska politiker och sociala ledare har gripits.
– Ledarna för de två största självständighetsrörelserna har nu suttit häktade i 21 dagar. Vi vet inte om och när de kommer att släppas. Men det kommer inte att ske inom kort. Det kan ta mellan två och fyra år innan en eventuell rättegång kan börja. Totalt sitter nu tio politiker fängslade.

Vilken är er inställning till nyvalen?
– De flesta katalaner verkar tycka att det bästa är att gå och rösta även om många är oroliga för hur fria valen tillåts vara. Det spanska regeringen har visat att den inte bryr sig om att följa lagen.

Vad tror du kommer hända om självständighetspartierna vinner en majoritet igen?
– Det pågår samtal mellan självständighetspartierna nu om hur man ska förhålla sig om självständighetssidan vinner igen och den spanska regering griper den nya regeringen. Vi är i alla fall ganska överens om att en ny regering måste försöka utveckla vägen mot en katalansk republik.

Ert parti samarbetar med Puigdemonts högerparti. Hur fungerar det?
– Vi samarbetar bara med Puigdemont på ett plan. Det handlar om att få till stånd en omröstning om självständighet. Vi håller inte alls med dem i sociala frågor men vi är överens om att det behövs en inkluderande, demokratisk konstituerande process. Det vi delar är åsikten att det inte är möjligt att inleda en sådan inom ramen för den spanska staten. Vi måste samarbeta med andra partier för att uppnå självständighet.

Finns det ett alternativ till självständighet?
– Inte för oss i CUP. Ett alternativ är omöjligt eftersom en stor majoritet i det spanska parlamentet är emot att ge katalanerna rätt till självbestämmande. Så om vi vill ha den rätten måste vi ta oss den själva. Vi tror dessutom att en demokratisk konstituerande process behövs eftersom det skulle vara en rörelse som vänder sig mot eliterna, storföretagen och etablissemanget som har styrt på bekostnad av arbetarklassens intressen.

Det spanska regeringen har visat att den inte bryr sig om att följa lagen

Er kollega Puigdemont håller nog inte med om den beskrivningen.
– Det som har hänt de senaste dagarna är att många stora företag har börjat kritisera Puigdemonts regering eftersom han nu agerar mot deras intressen. Det är inte en renodlad högerkoalition han leder utan en centerkoalition med ett socialdemokratiskt parti. Vår utrikespolitiske talesperson var tidigare en grön ledamot i Europaparlamentet. Självständighetsprocessen bryter mot status quo och har på så sätt drivit hela regeringen vänsterut. Vi har antagit flera nya lagar som är mycket mer progressiva än de som gäller på spansk nivå.

Den katalanska självständighetsrörelsen tog fart i och med den ekonomiska krisen. Hur ser du på det sambandet?
– Det är troligt att vi inte hade befunnit oss i denna situation om krisen inte hade inträffat. Den gjorde att många förändrade sin attityd. Efter krisen i Grekland insåg många att vi måste veta vem som har den yttersta makten och se till att den ligger så nära medborgarna som möjligt. Men det är inte den enda förklaringen. 2006, två år före krisen och 35 år efter att den spanska konstitutionella överenskommelsen efter Francos död nåddes, förhandlade Katalonien fram ett nytt avtal med den spanska staten om ökad autonomi. Men 2010 beslutade högsta domstolen att det nya avtalet inte var lagenligt och började i stället inskränka självstyret. Det året skedde den första stora demonstrationen för självständighet. Om det inte hade skett hade stödet för självständighet säkert legat kvar på omkring 20 procent.

Vilket är det värsta scenariot som kan inträffa nu?
– Det katalanska parlamentets talman ska till rätten på torsdag. Då kan han och fyra andra gripas. Partierna som är för självständighet riskerar också att förbjudas från att ställa upp i nyvalet. CUP skulle också kunna förbjudas helt. Jag hoppas att alla partier får ställa upp i valet och att de som är för självständighet vinner en majoritet. Jag hoppas att EU i så fall kommer att agera så att Madrid tvingas förhandla med oss och att trycket blir så stort att de måste släppa de politiska fångarna.

Vad kommer ni göra nu?
– Vi diskuterar hur vi ska öka trycket på regeringen i Madrid. Vi har utlyst generalstrejk på onsdag. Vi diskuterar även vad vi ska göra efter det, till exempel om vi ska blockera tågstationer och infrastruktur. Alla kort ligger bordet.

  • Carles Puigdemont
  • Katalonien
  • självständigt Katalonien

Nytt