Inrikes

Sjöstedt: ”Lenin sitter inte i vår partigrupp och har aldrig gjort det”

Johan Lönnroth, ordförande för Vägval vänster, kräver i ett debattinlägg i Dagens Nyheter att vänsterpartiet lämnar GUE, vänsterns grupp i EU-parlamentet och ansluter sig till de grönas. EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (v) avvisar kravet:
– Johan Lönnroth kokar soppa på en spik!

Inrikes

Lönnroth motverade sitt ställningstagade på DN:s debattplats förra veckan med att ”Vänsterpartiet måste byta spår. Det är dags att definitivt säga farväl till Lenin och lämna samarbetet med kommunisterna. Vi ska inte legitimera det oförsvarbara genom att samarbeta med ortodoxa kommunister och dominanta statssocialister som har nationalstaten och planhushållning på programmet.”
Flamman har talat med Jonas Sjöstedt som menar att Lönnroth inte valt att informera sig i frågan och avvisar talet om en ”kommunistdominans” inom GEU.
– Vi har bestämt oss för att vara kvar i GUE-gruppen. Vi har förhandlat tillsammans med danska SF med både de gröna och GUE-gruppen och vår slutsats är helt entydigt och den är att både av politiska och praktiska skäl är GUE ett mycket bättre alternativ.
Hur motiverar du det?
– Politiskt har vi mycket mer gemensamt med GUE. De är motståndare till förslag till ny konstitution, medan de gröna är för. I ekonomiska och sociala frågor har GUE en väldigt tydlig vänsterprofil medan de gröna blir alltmer liberala. I miljöpolitiken finns det heller ingen skillnad. Där är GUE lika bra som de gröna. Därför har jag svårt att se de politiska argumenten för att tillhöra de gröna.
– När det gäller de organisatoriska frågorna har vi väldigt bra samarbete med andra inom GUE-gruppen och full politisk självständighet. Våra uppfattningar och åsikter respekteras medan det i den gröna gruppen finns mycket mer av partipiska.
Majoriteten i danska SF:s verkställande utskott hade röstat för att SF skulle ansluta sig till de gröna i EU-parlamentet men därefter avslog majoriteten i deras partistyrelse förslaget. Mot sin egen partistyrelse anslöt sig ändå den enda SF-ledamoten i EU-parlamentet till de gröna.
– Mitt intryck är att Margareta Auken från SF hade bestämt sig från början. Hon är också för EMU och väldigt federalistisk. Så det finns väl politiska skäl till att ansluta sig till de gröna. För oss är det en besvikelse för vi har arbetat upp ett väldigt bra nordiskt samarbete inom vänstern under nio år och när Auken lämnar den nordiska gröna vänstern så slås ju den delvis sönder. Det beklagar vi djupt. Däremot vill det finska partiet fortsätta inom vänstergruppen.
– Sedan har vi en annan dansk ledamot som heter Olle Klar från Folkebevagelsen mot EU och med honom har vi ett nära och bra samarbete inom vänstern. Den danska Junibevægelsen fick ett mandat men ingår inte vår grupp. Junibevægelsen ingår i den EU-kritiska gruppen där svenska Junilistan ingår. Men Olle Klar är hellre med vänstern än massa reaktionära polacker eller britter.

Hur uppfattar du Johan Lönnroth debattinlägg i Dagens Nyheter?
– Inlägget är tyvärr ganska okunnigt, han har inte brytt sig om att prata med oss först om hur vi låg till i förhandlingarna med gruppen.
Han kanske talade med Margareta Auken i stället?
– Det vet inte jag, han har i alla fall inte pratat med oss och jag tycker att han kokar soppa på en spik.
Publicerades Lönnroths debattinlägg i DN innan ni hade fattat beslut om vilken grupp ni skulle tillhöra i EU-parlamentet?
– Det kom ungefär samtidigt. Nu tycker jag att man naturligtvis ska kunna ha en debatt om vilken grupp partiet ska tillhöra. Den kan vara offentlig, det gör inte mig nåt. Men jag tycker att den ska grundas på fakta. Som jag ser det förmedlar han mer fördomar om GUE än fakta. Lönnrohts artikel ger ett intryck av att det rör sig om någon slags gammalleninistiskt kommunistgrupp vi är medlemmar i och det är faktiskt helt fel. Det är en bred modern vänstergrupp. Lenin sitter då inte i vår partigrupp och har aldrig gjort det.

Hade jag inte vetat att det var Johan Lönnroth som hade författat debattinlägget hade jag trott att det var en ung antikommunistisk liberal eller medlem i MUF.
– De här förskräckliga dogmatikerna som han beskriver stämmer kanske in på någon enstaka av de 40 ledamöterna. Men majoriteten representerar ju partier som vi bör ha en nära samarbete med därför att de är lika oss.

Nu har tydligen också irländska Sinn Fein beslutat att ansluta sig till EU-parlamentets vänstergrupp. Är ni inte rädda för att Lönnroth nu även ska anklaga er för att ”samarbeta med terrorister”?
– De anslöt sig i förra veckan och representeras av två kvinnor från Belfast respektive Dublin och det blir en bra förstärkning till gruppen. Sinn Fein är i dag ett modernt och det stora vänsterpartiet både i Nordirland som i republiken. Det har en ganska intressant politik. De har lagt våldet bakom sig för många år sedan och det är naturligtvis en förutsättning för samarbetet. Så är det och då ska vi naturligtvis vara öppna för kontakter.

    Inrikes