Inrikes

Vårdappar

Sjukvårdsministern: ”Landstingen måste säkerställa ett system”

Gabriel Wikström (S). Foto: Izabelle Nordfjell / TT

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommenterar nu Flammans nyhet om de nya vårdapparnas utbredning och inverkan på landstingsekonomin.

Inrikes

Flamman rapporterade i förra veckan om företag som erbjuder webbaserade vårdtjänster. I dag gör patientlagen det möjligt för ett företag som tecknar vårdavtal med ett landsting att marknadsföra sig mot hela landet. Något som resulterat i att vissa landsting fått dyra vårdnotor när de fakturerats för utomlänsvård. Sjukvårds- och folkhälsominister Gabriel Wikström menar att landstingen måste säkerställa ett ersättningssystem som tar hänsyn till distansvård.

– Att viss vård ges på distans via nätet, exempelvis via skype-samtal, är en naturlig utveckling och något jag ser positivt på. Självklart finns det en begränsning i vilka former av vård som kan ges på distans, och det är viktigt att landstingen ställer samma höga kvalitetskrav på denna vård som på annan vård. Landstingen måste också säkerställa att ersättningssystem och liknande är anpassade efter att vård också kan ges på distans, kommenterar han i ett mejl till Flamman.

– I den mån ett landsting går före andra när det gäller att utveckla distanslösningar kommer det också att märkas i hur landstingen betalar ersättning till varandra, fortsätter Gabriel Wikström.

Just nu pågår en utredning inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, om ersättningar kring webbaserad vård.

  • vårdapp
  • webbaserad vård
  • webbvård

Inrikes