Rörelsen

Skansens vargar förtjänar bättre än att avlivas

Rekvisita för underhållning. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Skansens beslut att avliva sina vargar är typiskt för institutioner som behandlar djur som rekvisita för underhållning.

Rörelsen

Skansens okänsliga beslut att döda sina fyra vargar så att djurparken kan ”fokusera på andra arter” har med all rätt skakat Sverige. Alla fyra vargarna föddes på Skansen som en del av ett avelsprogram, och denna kallsinniga handling skapar en misstro bland besökarna om syftet med avelsprogrammet verkligen var avsett för att bevara arten. 

Skansen medger själva att det skulle ha varit omöjligt att återföra djuren till deras naturliga miljö. I stället valde anläggningen att ta in nya arter, till exempel fjällrävar, att visa upp och eventuellt också göra sig av med när de blir obekväma. Alla som är upprörda över Skansens vargars öde borde donera till kampanjer som skyddar vilda djur i deras naturliga miljö, snarare än att stödja institutioner som behandlar djur som rekvisita för underhållning.

  • djur
  • djurrätt
  • Skansen

Opinion