Inrikes

Skarpt läge i klasskampen

Göran Therborn tror att delar av det klassbudskap han har velat sprida har tagit sig in även hos Socialdemokraterna. Foto: University of the Andes.

Göran Therborn har jobbat hela valåret med att sätta klass på agendan. I vågskålen ligger utgången för den största omvälvningen sedan den industriella revolutionen.

Inrikes

Det är snart ett helt valår sedan Flamman träffade honom sist. Sedan dess har projektet Klass i Sverige, som den marxistiske professorn genomfört tillsammans med tankesmedjan Katalys, spottat ur sig inte mindre än 20 rapporter.

Med drygt två veckor till valet är Göran Therborn nöjd med arbetet. Hans nya bok Kapitalet, överheten och alla vi andra, är ett slags avslutning på projektets första etapp. I den tecknar Therborn en bild av hur jämlikheten i Sverige, som nådde sin topp på åttiotalet, sedan dess blivit allt svagare. Det nyliberala projektet har segrat, i någon mening.

Men helt kört tror han inte att det är: klassmedvetenheten gror.

– Jo, jag tycker att vi har fått visst genomslag för våra tankegångar, säger Göran Therborn.

– Det är väl en viss samhällskritik som håller på att växa fram. Sen får man väl se. Alla variabler kommer att kastas efter valet och det är omöjligt att säga vad det blir för typ av debatt då.

Socialdemokraterna lade strax före valet om strategin från att tala om invandring, integration och hårdare tag till att fokusera på mer traditionella frågor: välfärd och i viss mån, rättvisa. På tisdagseftermiddagen presenterade de ett förslag om en extra veckas betald föräldraledighet.

Göran Therborn tror att delar av det klassbudskap han har velat sprida har tagit sig in även hos Socialdemokraterna.
– Det var i elfte timmen, men hade de fortsatt att vara något slags Sverigedemokraterna light så hade det kunnat vara en fullständig genomtrampning. I den tillnyktringen så tror jag nog att några av våra analyser har nått fram till i alla fall en del socialdemokrater och fackföreningsföreträdare.

Kan man tänka sig att S tar med sig de slutsatserna när de gör sin eftervalsanalys av vad som funkar och inte?

– Nu ska man vara medvetna om att höger-Socialdemokraterna säkert kommer att säga ”vi svängde vänster i valets slutskede, och se hur det gick va!” Men jag tror inte att den tanken kommer att bli så särskilt övertygande.

– Jag menar de här högertyperna som Widar Andersson och [Mikael] Damberg alltid har sagt så. Men jag tror inte att mittfåran i Socialdemokraterna kommer att låta sig övertygas utan kommer nog fram till att det var ett fatalt misstag att svepas med av den här uppfattningen att invandrarna och invandrarsamhället var Sveriges största samhällsproblem.

Men oavsett hur Socialdemokraterna hanterar sitt eget Waterloo är läget fortfarande allvarligt, enligt Göran Therborn.
I Kapitalet, överheten och alla vi andra lyfter han inte minst frågan om den nya digitala arbetsmarknaden, en samhällsomvandling som han menar kan vara lika omvälvande som den industriella revolutionen. Och i den är det kapitalägarna och inga andra som håller i taktpinnen.

– Vad vi kan se framöver är en skärpning av läget i och med att storkapitalet kontrollerar den tekniska omvälvning vi står inför. Det blir en otrolig utmaning för allt arbete, inte bara för arbetarklassen och den klassiska arbetarrörelsen utan även för professionerna. Där måste jag säga som samhällsvetare att oddsen är emot oss. Men politik är ju inte en vetenskap utan en konst.

”Mänsklig historia är inte bestämd i förväg. För den skull har jag skrivit den här boken.” Så inleder Göran Therborn sista kapitlet i nya boken.

Nu ska man vara medvetna om att höger-Socialdemokraterna säkert kommer att säga ’vi svängde vänster i valets slutskede, och se hur det gick va!’

När Flamman träffade honom i början på projektet berättade han att han hoppades på ett folkligt uppror. Det menar han fortfarande.
– Det har ändå kommit fram under valrörelsen att det finns en hel del bitterhet bland folk som de inte riktigt kan artikulera och inte riktigt vet vart de ska vända. Där finns en grund att bygga vidare på, säger Göran Therborn.

Hans vision är en utomparlamentarisk vänsterrörelse, ”inte partipolitisk utan samhällskritisk ” och med udden riktad mot korruption och ojämlikhet.

– Jag tror att det skulle ha en hel del potential, men det är klart att den kräver en sorts kärna och en sorts ledning som kan dra igång det hela och som kan hålla fyr i pannorna, och det är inte så klart att någon sådan är riktigt synlig än.

Skulle det inte kunna vara du och Daniel Suhonen då?

– Jag är nog lite för gammal. Jag har inte riktigt Bernie Sanders fysiska stamina, även om jag i och för sig är ganska frisk för min ålder. Men vi får se. Det beror lite på vad som händer, men Daniel är ju uppenbart en person som skulle kunna spela en roll här.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • #val2018
  • Göran Therborn
  • Kapitalet överheten och alla vi andra
  • klass
  • Socialdemokraterna

Inrikes