Opinion

Skogsparadox i biobränsle-utredningen

Att göra biobränsle av skogen är en förlust för klimatet. Foto: Terje Pedersen/TT.

Opinion

Maria Wetterstrands flygutredning är ett pinsamt dokument.
Wetterstrand vill ersätta 30 procent av de fossila bränslena med biobränslen till år 2030. Ändå beräknar utredningen att flygets utsläpp bara minskar med 24 procent. På tio år.
Problemet är att Sveriges alla utsläpp måste minska med minst tio procent varje år för att vi ska klara våra åtaganden enligt Paris-avtalet. Flyget måste naturligtvis bära sin del.
Wetterstrands förslag kommer inte ens i närheten. Planen att ersätta fossila bränslen med biobränslen är uppseendeväckande, eftersom det redan finns ett liknande system inom inrikes vägtransporter. Det kallas Bränslebytet eller Reduktionsplikten. – och hur fungerar det?

Det fungerar inte alls. I mitten av mars kommer Naturvårdsverket än en gång att lägga fram bekymrade påstötningar om att vägtrafiken inte når Sveriges klimatmål. Och att Sveriges klimatmål inte når våra åtaganden enligt Paris-avtalet.
Första svagheten i utredningen är alltså att dess förslag inte alls löser problemet med flygets utsläpp.
Andra svagheten är att det krävs massiva mängder med biobränslen för att ersätta så stora delar av flygbränslet. Det enda som kan komma ifråga är därför bränslen från skogen.

Vi har en skog i Sverige som binder CO2 från atmosfären. Detta kompenserar en del av utsläppen från fossila bränslen. Om vi vill byta ut dessa fossila bränslen mot biobränslen så måste vi först avverka en del av skogen för att kunna tillverka biobränslena. Då minskar ju antalet träd, och minsta barn inser att färre träd binder mindre CO2. Så att övergå till biobränslen från skogen är ingen metod för att rädda klimatet.
Den tredje svagheten är att det inte ens finns tillräckligt med biobränslen för att ersätta flygets stora bränslemängder.

Utredningens förslag kan vi alltså kasta i papperskorgen direkt. Men hur skulle ett effektivt förslag kunna se ut?
Det är mycket enkelt. Lägg en stadigt stigande avgift på alla flygbiljetter och dela ut statens hela intäkt från denna avgift i lika stora delar till varje vuxen medborgare. Denna biljettavgift kan höjas i precis den takt som behövs, nämligen så att flygets utsläpp minskar med 10 procent per år.

Det är fullt möjligt att uppnå en rask och effektiv minskning av flygets klimatpåverkan. Nu är det våra folkvaldas uppgift att genomföra en politik som svarar mot situationens allvar. Det är dags att sluta dalta med flygbolagen.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • biobränsle
  • klimatet
  • skog

Opinion