Nyheter

Släpp pragmatismen och ta klimatkampen

Sida vid sida. Att spela med är att överge den nödvändiga klimatkampen. Foto: Stina Stjernkvist/TT.

Vänsterpartiet behöver sluta söka regeringsduglighet och fokusera på den radikala klimatpolitiken.

Nyheter

Pragmatism som en möjlig position har bränts bort i Amazonas eldhärjade regnskogar. En kamp för det hittills otänkbara är nu nödvändig. Även om det inte går att bygga parlamentariskt samförstånd kring radikal klimatpolitik just nu så måste någon ta kampen för framtiden. Aktionen mot fossilgasterminalen i Göteborg och klimatstrejken är goda exempel på civilt ansvar. Men hur står det till med de politiska partierna? De flesta partier har ett ohälsosamt förhållande till storföretag och rika finansiärer. Vänsterpartiet är ett undantag, vi är ett rörelsebaserat parti som med rätta uppfattas som ett hot av mäktiga ekonomiska intressen. Vänsterpartiets ledning borde omfamna detta faktum och bryta sig loss från kompromissens bojor. Med några tydliga steg kan Vänsterpartiet bli en klar röst för de många och planetens framtid.

• Vänsterpartiet ska inte ingå i underlaget till Januaripartiernas politik. Jonas Sjöstedts uttalande i DN-intervjun nyligen om en finsk modell där vänstern deltar i en mittenregering med liberala partier är ett slag mot vänstern som en radikal och systemförändrande kraft. Vänsterpartiet behöver en realistisk inriktning som kan axla ansvaret att kämpa för planeten.

• Stå upp för våra värderingar. Vi måste kämpa för det program planeten kräver, inte det som för dagen kan accepteras. Vi måste inse att det är en långsiktig kamp som vi måste hålla fast vid och föra outtröttligt under flera år framöver. Vi får inte låta våra röster dämpas i strävan efter ”regeringsduglighet” i det socialdemokratiska partietablissemangets eller borgarnas ögon. Vårt mål måste vara att ses som dugliga representanter för arbetarklassens intressen och ekologin.

• Sätt en Grön ny deal på agendan. Vi behöver föra fram ett massivt klimatinvestingsprogram som fördelar samhällets enorma rikedomar från fåtalet till de många och de ekologiska behoven. I USA kämpar ungdomsrörelsen Sunrise Movement tillsammans med socialistiska demokrater som Bernie Sanders för en radikal Green new deal. De vill satsa intensivt på utbyggnad av järnvägar, bygga vindkraft och solenergi på stor skala, klimatrenovera bostäder och skapa miljoner nya gröna jobb. Kombinerat med en bortreglering och utfasning av det fossila innebär det ett första stort kliv i klimatomställningen. Man bygger en positiv rörelse kring klimatomställning, gröna jobb och social rättvisa. Det är själva förutsättningen för att visa att ett gott samhälle inte betyder masskonsumtion. Vi ser det som alldeles självklart att Vänsterpartiet ska presentera ett program för en Grön ny deal och göra det till en knytpunkt för vårt politiska projekt för det kommande decenniet. Om vi vågar göra som Sanders och släppa kompromissens bojor kan vi börja pressa samtalet vänsterut och tvinga våra politiska motståndare på defensiven. Låt oss dra ner Sverigedemokraterna från tronen som Sveriges mest inflytelserika parti. När det i stället är Vänsterpartiet som sätter agendan så verkar vi för progressiv förändring, utifrån men likväl effektivt, och det kommer en dag då det gör oss till en ledande kraft i varje verkligt progressiv regering. Om vi ska samverka med andra partier måste det vara ur en styrkeposition och inte en där radikalism saknar rum.

  • klimatpolitik
  • vänsterpartiet

Nytt