Rörelsen

Insänt/Ukraina

Socialistisk politik: Klargörande om Ukraina

Demonstration på Norrmalmstorg i Stockholm till stöd för Ukraina efter Rysslands invasion. Foto: Urban Andersson/TT.

Före detta internationalen-skribenten Jan Czajkowski kritiserade i Flamman nr. 44 föreningen Socialistisk Politik och dess tidning Internationalen för undfallenhet mot Putin. Nu svarar tre medlemmar i SP:s styrelse.

Rörelsen

Socialistisk Politik fördömde från första stund Putins imperialistiska angreppskrig mot Ukraina, manade till solidaritet med det ukrainska folket och ryska krigsmotståndet och deltog i manifestationer för ryska trupper ut ur Ukraina. Ja, SP-medlemmar hörde till de första att organisera vänstermanifestationer mot Putins krig, knöt band med ryska krigsmotståndare och deltog i stödaktioner och hjälpinsamlingar för det ukrainska civilsamhället. SP har heller inte ifrågasatt ukrainsk rätt att begära politiskt och militärt stöd från omvärlden – sådant tillhör folkrätten. Vänstern har emellertid inte, som vi ser det, någon roll att fylla på det militära området utan måste verka för humanitär hjälp och ett så snabbt slut på kriget som möjligt, för att rädda liv, samhällen och själva möjligheten att återskapa banden mellan arbetarklassens olika delar för att återuppbygga ett mänskligt samhälle

Vi har inte bara vänt oss mot rysk imperialism utan även mot NATO, dess planer, mobiliseringar och militarisering, inklusive Sveriges anslutning och militära upprustning. Kärnvapenhotet och risken för en världskatastrof kan inte nonchaleras i en tid av galopperande klimatkris, nationalism och högeroffensiv. Vi är fiender till Putinregimen men inte heller anhängare av Ukrainas borgerliga Zelenskyj-regering med dess avskaffande av fackliga rättigheter och etnonationalism.

Krig skakar alltid om och splittrar, även inom vänstern. Några vill följa krigets logik till dess yttersta militära konsekvenser i förhoppning om totala, slutliga segrar. I förlängningen ligger dock allt värre alternativ och förödelse.

Socialistisk Politik verkar internationellt där vi kan för omedelbar vapenvila och fredsförhandlingar med krav på ryskt tillbakadragande så långt det går – och här hemma för stopp med NATO-anslutning och militär upprustning.

Orealistiskt?

Kanske, men till skillnad från vad?

Alex Fuentes, Erik Schölin och Magnus Johansson, medlemmar i styrelsen för Socialistisk Politik

    Opinion