Inrikes

Socialistisk vårdcentral kan snart bli verklighet

Patienter sökes. – Vi söker både dem som vill lista sig som patienter och dem som vill jobba inom en organisation med nya radikala idéer om vad vården kan vara, säger Theo Bodin.

En vårdcentral som inte drivs i vinstsyfte, där patienterna och personalen tillsammans bestämmer över verksamheten. Det är målet för landets första socialistiska vårdcentral som föreningen Socialistiska läkare hoppas kunna starta i Stockholm.

Inrikes

Politiker som mer fungerar som beställare av tjänster, vårdcentraler där vinsten är viktigare än patienterna och vård som patienterna och personalen inte får vara med att påverka. Så ser ofta verkligheten ut inom vården.
– Istället för att bara gnälla på borgarna bestämde vi oss för att demokratisera vården underifrån, säger Theo Bodin från Socialistiska läkare som nyligen beslutat att starta en socialistiskt vårdcentral.
Än så länge är projektet bara på idéstadiet, men föreningen hoppas att vårdcentralen ska kunna bli verklighet inom ett par år.
– Vi söker både dem som vill lista sig som patienter och dem som vill jobba inom en organisation med nya radikala idéer om vad vården kan vara.
Tanken är att patienterna och personalen tillsammans ska kunna bestämma över till exempel öppettider eller vilka tjänster som vårdcentralen ska erbjuda. Den verksamhet som ligger närmast till hands att jämföra med är kanske olika brukarkooperativ.
– Som läkare är man van att möta patienter som individer, här kommer även individerna som grupp att ha något att säga till om. Det kan bli både otroligt stimulerande och jobbigt, säger Theo Bodin.

Kritik för ”sell outs”

Reaktionerna på projektet har varit många och övervägande positiva.
– Sedan finns en och annan som tycker att vi är sell outs som bara köper systemet.
Hur tänker ni kring det?
– Vi har haft en diskussion om det i Socialistiska läkare och vi är inte heller helt eniga om att det här är den bästa metoden. Det här kanske heller inte gäller för hela Sverige utan är en lösning för Stockholm, där avdemokratiseringen av vården har gått som längst.
Ett annat dilemma är vårdvalssystemet i Stockholm, där vårdcentraler får betalt per besök och där snabba och enkla besök lönar sig bättre, eftersom centralerna inte får mer betalt för mer krävande besök. Dessutom belönar inte systemet förebyggande vårdarbete. Theo Bodin är mycket kritisk till vårdval Stockholm.
– I längden tror jag att det kommer att leda till mer sjukdom.
Vårdvalssystemet är också något som försvårar för dem som vill bedriva en annan typ av vård.
– Vi vill ju att människor ska vara friska och inte besöka oss!
Trots det är han optimistisk.
– Jag tror det kommer att gå bra och jag tror vi kommer att hitta nya vägar.
Socialistiskt forum i Stockholm i mitten av november kommer att vara startskottet för projektet. Theo Bodin hoppas att många kommer att engagera sig, även på längre sikt.
– En vårdcentral är ett långsiktigt projekt, man följer sina patienter under hela livet och det ska kännas tryggt att gå dit.

    Inrikes