Inrikes

Sopåkarnas hemliga plan: Massuppsägningar

Där sophämtningen inte fungerar har människor i Stockholm ställt ut sina sopsäckar på gatan i brist på andra lösningar. Foto: Christine Olsson/TT.

Arbetsgivarsidan hotas av konkurs och de strejkande sopgubbarna står utan jobb. Samtidigt finns det fortfarande många soprum där de ersättande anställda inte kommer in. Nu kan Flamman avslöja att redan innan strejken bröt ut planerade renhållningsarbetarna i Stockholm – även de som jobbar på konkurrerande företag – att säga upp sig gemensamt i slutet på augusti.

Inrikes

 

Det är drygt en månad sedan arbetarna på företaget Reno Norden bestämde sig för att sluta hämta sopor. Sopgubbarna hävdade att företaget ville sänka deras löner och inventera deras nyckelknippor. Det senare ansågs vara ett försök att undergräva deras yrkesexpertis för att göra dem utbytbara.
Företaget var inte beredda att förhandla, och Transport, det fackförbund som organiserar sopgubbarna kunde inte ställa sig bakom strejken. Saken eskalerade snabbt.
Idag har de flesta av de över femtio strejkande sopgubbarna sagt upp sig. Några har gått tillbaka till arbetet, och de andra har ersatts av nyanställd personal. För ett par veckor sedan konstaterade Arbetsdomstolen att strejken var olaglig. De strejkande arbetarna dömdes till böter och ålades att återvända till jobbet.

Klockan är efter lunch på måndagen men Jan Spanedal, renhållningsarbetaren som har fört de anställdas talan i media de senaste veckorna, har precis borstat tänderna. Han har semester, men i slutet på veckan är ledigheten över, och då blir han arbetslös.
– Vi håller det fackliga löftet. Det kan man väl se lite som ett självmord, haha.
I början på juli lade han, tillsammans med merparten av sina kollegor ned arbetet på Reno Norden som ansvarar för sophämtningen i ungefär halva Stockholm. Nu berättar han för Flamman att man tillsammans med renhållningsarbetare i övriga Stockholm redan tidigare hade planer på att säga upp sig i protest mot företagens lönepolitik.
– Vår hemliga plan var att säga upp oss allihop i slutet av augusti. Alla sopgubbar i Stockholm, även på Liselotte Lööf, säger Jan Spanedal, som menar om att man tagit ett gemensamt beslut om saken.
– Vi har haft möten om det här och när vi röstade så var vi helt enhälliga.

När Reno Norden ville inventera nycklarna i juni ansåg dock sopgubbarna där att man inte kunde vänta till augusti, utan lade ned arbetet direkt.
På fredagen den 25 juli klockan 15:39 meddelade företaget Reno Norden i ett utskick på Oslobörsen att man planerade att sälja företaget.
Ekonomin går inte ihop och en försäljning av hela eller delar av företaget tros vara det sista hoppet innan en konkurs. Experter som bland andra TT har talat med menar trots det att en konkurs är det mest troliga alternativet.
Företaget skriver själva i sitt uttalande att de inte avser komma med mer information om en eventuell försäljning förrän allt är klart.
Det är till en försäljning arbetslösa sopgubbarna nu sätter sitt hopp: att ett nytt företag ska ta över driften och välja att anställa dem.
– Jag kan inte jobba på Reno Norden, och jag kan jobba med annat, men jag är sopgubbe i hjärtat, säger Jan Spanedal.

Jag kan inte jobba på Reno Norden, och jag kan jobba med annat, men jag är sopgubbe i hjärtat.

Krister Schultz, VD på Stockholm Vatten och Avlopp tror dock inte på en sådan utveckling.
Den svenska delen av företaget är lönsam, och en konkursförvaltare skulle behöva driva den delen vidare för att betala av skulderna.
Att Stockholm Vatten och Avlopp så sent som förra året avslutade upphandlingen med ett företag som redan nu kan vara konkursmässigt, är ingenting man har kunnat påverka, eftersom företaget formellt levt upp till kraven, enligt honom.
– Vi kan konstatera att de uppfyllde de krav som krävs för att lämna anbud, säger Krister Schultz.

Är era krav tillräckligt hårda då?
– Ja vi har inte haft anledning att ompröva dem. Sen gäller ju det all offentlig verksamhet; om man gör en upphandling så kan man inte försäkra sig om att det inte händer någonting som gör att bolaget får problem.
Dokumentationen av den upphandling som gav Reno Norden i uppgift att ta hand om drygt hälften av sophämtningen i Stockholms stad har maskats i mycket hög utsträckning för att skydda de inblandades företagshemligheter, men där framgår bland annat att Reno Norden säger sig vilja ha “högt till tak” och en god och inkännande relation till sina anställda.
Offentliga upphandlingar omges av omfattande regelverk, och upphandlaren måste kunna visa varför en viss aktör blir vinnare. I fallet Reno Norden har man i sina ansökningar om att ta över sopdriften för så gott som samtliga områden i Stockholm erbjudit ett klart lägre pris än konkurrenterna.
Krister Schultz menar ändå att det framförallt har varit “mjuka värden” som har varit avgörande när man utformade ramarna för upphandlingen.
– Det är en kombination av priset och hur man har beskrivit att man ska utföra uppgiften, så kallade mjuka värden. Den här upphandlingen är lite unik dels i att vi ställt krav på kollektivavtal. Sen har vi också gett priset en väldigt låg vikt, den utgör bara 15-20 procent. Resten är hur du har beskrivit att du ska nå stadens mål med materialåtervinning och hur du ska nå ett mer arbetsmiljövänligt inhämtningarbete och så, så det är det som har fått störst vikt.

Men än så länge har ni inte sett att det här företaget har misskött sig på något sätt?
– Nej, det har vi inte. De har ju naturligtvis blivit utsatta för en väldigt svår situation med en vild strejk. Det är klart att då blir det problem för dem och för oss – och för Stockholmarna.

Det är klart att då blir det problem för dem och för oss – och för Stockholmarna.

Reklamationerna angående sophämtningar till Stockholm Vatten och Avfall som Flamman har begärt ut visar att det fortfarande i förra veckan kunde röra sig om så många som tusen klagomål per dag, lika många som när sopkrisen var som värst.
Fortfarande finns det många soprum dit de nya förarna inte kommer in, eftersom de inte vet vilken nyckel eller kod som gäller.
I ett pressmeddelande från förra veckan ber Reno Norden sina kunder att skicka in nya, tydligt uppmärkta nycklar och portkoder.
“RenoNordens samtliga sopbilar i Stockholm är nu ute i ordinarie drift. Vi saknar dock fortfarande information om vilka nycklar och portkoder som behövs för att komma in i många av Stockholms soprum. En inventering pågår, men den tar tid. “, skriver man.
Enligt Jan Spanedal kommer en avslutad inventering inte vara tillräckligt. Att vara sopgubbe är svårare än att hitta rätt nyckel, säger han.
– Om man är en person som är väldigt bra på att lära sig och får handledning av en erfaren sopgubbe kan man kanske lära sig ett område på ett år. Det handlar om sånt som vart du ställer bilen; parkerar du bara tre meter fel varje gång kommer rundan ta flera timmar längre, och kommer du till fel gata vid fel tid kan den vara helt full av budbilar, säger han.

 

Flamman har sökt Reno Norden som tackat nej till att kommentera. 

  • Reno Norden
  • sopgubbar
  • Sopstrejk
  • Stockholm Vatten och Avfall

Inrikes